ข่าวและประกาศ

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
คะแนนนักศึกษา วิชา ฟิสิกส์ทั่วไป ปี  2/2562 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 10พ.ย. 2019, 02:47 PM
สรุป คะแนน นักศึกษา ปี 2/61 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 29มี.ค. 2019, 06:56 AM
ค่ายวิทย์ทิ่สิงห์บุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 17มี.ค. 2019, 10:39 PM
สรุปคะแนนรวมปี 2/2560 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 20มี.ค. 2018, 07:44 AM
สรุปคะแนนรวมปี 1/2560 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 20มี.ค. 2018, 07:20 AM
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย 27 มกราคม 2561 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 7ก.พ. 2018, 12:34 PM
สรุปคะแนนรวม ปี 2/59 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 24พ.ค. 2017, 10:06 PM
คะแนนนักศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ ปีการศึกษา 1/59 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 24ธ.ค. 2016, 02:23 PM
คะแนนนักศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 1/59 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 24ธ.ค. 2016, 02:22 PM
คะแนนนักศึกษา ฟิสิกส์ทั่วไป และเบื้องต้น ปีการศึกษา1/59 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 24ธ.ค. 2016, 10:49 AM
คะแนนนักศึกษา ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ปี 2/58 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 16พ.ค. 2016, 08:17 AM
๊Update ฟิสิกส์ราชมงคล กับ ปัญญาประดิษฐ์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 13มี.ค. 2016, 03:32 PM
คะแนนนักศึกษา ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ปี 1/58 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 29ม.ค. 2016, 07:28 AM
เฉลย ข้อสอบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลายภาค 3/57 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 30ก.ค. 2015, 06:55 AM
กราฟคะแนนของนักศึกษาวิชาวิทยและเทคฯ ปีการศึกษา 3/57 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 27ก.ค. 2015, 09:24 AM
กราฟคะแนนของนักศึกษาวิชาฟิสิกส์สำหร้บวิศวกร 2 ปีการศึกษา 2/57 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 15พ.ค. 2015, 10:07 PM
เปรียบเทียบกราฟการเรียนในห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล ตั้งแต่กันยายน 57 ถึง พฤษภาคม 58 ( 9 เดือน) รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 15พ.ค. 2015, 07:28 AM
คะแนนห้องเรียน 2/57 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 15พ.ค. 2015, 07:24 AM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 15 ครั้งที่ 296  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 1ม.ค. 2015, 09:06 AM
สรุปคะแนนของนักศึกษา ฟิสิกส์ราชมงคล ปี 1/57 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 14ธ.ค. 2014, 10:36 AM
วันที่ 7 ปิดและนับคะแนน รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 30พ.ย. 2014, 12:52 PM
ประกาศคะแนน รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 4พ.ย. 2014, 09:15 AM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 294 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 1พ.ย. 2014, 07:59 PM
เตรียมสอบกลางภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 9ต.ค. 2014, 07:48 AM
ปิดและสอบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 2ต.ค. 2014, 07:04 AM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 293  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 2ต.ค. 2014, 06:57 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 18ก.ย. 2014, 08:03 AM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 292  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 2ก.ย. 2014, 01:48 PM
ผู้แข่งขัน อันดับ 1 เยี่ยมชมฟิสิกส์ราชมงคล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 19ส.ค. 2014, 07:27 AM
ผู้ชนะเลิศ รับรางวัล จากฟิสิกส์ราชมงคล  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 16ส.ค. 2014, 10:33 AM
สอบแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 9ส.ค. 2014, 08:46 PM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 291 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 2ส.ค. 2014, 10:33 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 5 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 31ก.ค. 2014, 06:26 PM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 4 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 23ก.ค. 2014, 12:45 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่สาม รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 16ก.ค. 2014, 09:24 PM
ปิดคำถาม และบททดสอบวันที่ 14 กรกฎาคม รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 9ก.ค. 2014, 08:08 PM
ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการ (นับโพส) รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 8ก.ค. 2014, 01:15 AM
ฟิสิกส์ราชมงคล ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 (อย่างเป็นทางการ) รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 2ก.ค. 2014, 09:44 AM
ฟิสิกส์ราชมงคล ลาวาร้อน และ สุดยอดคุณแม่ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 1ก.ค. 2014, 09:03 AM
เตรียมปิดและแข่งขัน รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 25มิ.ย. 2014, 08:22 AM
จดหมายถึง ผู้แข่งขัน ฟิสิกส์ผ่านเน็ต ฉบับที่ 6 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 18มิ.ย. 2014, 08:29 AM
จดหมายการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านทางเน็ตฉบับที่ 5 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 11มิ.ย. 2014, 07:40 AM
จดหมายการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านทางเน็ตฉบับที่ 4 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 08:01 AM
คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3/56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 07:59 AM
ฟิสิกส์ราชมงคลมอบรางวัล ปีการศึกษา 3/56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 07:57 AM
ตารางการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 07:53 AM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 288  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 07:53 AM
ตารางการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 10มิ.ย. 2014, 07:51 AM
จดหมายการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านทางเน็ตฉบับที่ 3 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 2มิ.ย. 2014, 06:44 AM
เตรียมปิดและสอบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 3พ.ค. 2014, 09:17 PM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 16เม.ย. 2014, 07:11 AM
การสมัครเข้าแข่งขันที่ห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 12เม.ย. 2014, 10:02 AM
ประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 8เม.ย. 2014, 11:54 AM
ประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 1เม.ย. 2014, 10:54 PM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 287  รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 1เม.ย. 2014, 07:42 AM
รับสมัคร การเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 16มี.ค. 2014, 10:48 PM
การสมัครเรียนห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 15มี.ค. 2014, 09:21 PM
update ฟิสิกส์ราชมงคล ปีที่ 14 ครั้งที่ 286 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 1มี.ค. 2014, 10:03 AM
คะแนนของนักศึกษาฟิสิกส์ราชมงคล ปีการศึกษา 2-2556 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 19ก.พ. 2014, 07:18 AM
สอบปลายภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 16ก.พ. 2014, 09:15 PM
ปิดและสอบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 15ก.พ. 2014, 11:53 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 3 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 5ก.พ. 2014, 10:29 PM
ขยายเวลา แบบทดสอบ บทที่ 7-9 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 28ม.ค. 2014, 12:47 PM
ปิดบททดสอบบางบท รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 13ม.ค. 2014, 07:07 AM
เปิดห้องเรียนปลายภาค รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 1ม.ค. 2014, 11:38 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่สอง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 20ธ.ค. 2013, 08:14 AM
เตรียมปิด และสอบ กลางภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 14ธ.ค. 2013, 02:23 PM
ประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 12ธ.ค. 2013, 09:24 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 5ธ.ค. 2013, 07:05 PM
ปฏิทินการเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางเน็ต 2/56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 27พ.ย. 2013, 06:18 PM
เปิดห้องเรียนเสมือนจริงฟิสิกส์ราชมงคล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 16พ.ย. 2013, 09:38 AM
คะแนนฟิสิกส์ ของนักศึกษา ปี 1-56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 25ก.ย. 2013, 05:01 PM
สอบปลายภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 21ก.ย. 2013, 07:54 AM
ปิดบททดสอบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 14ก.ย. 2013, 07:28 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 4 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 27ส.ค. 2013, 08:03 AM
คะแนนสอบกลางภาค รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 16ส.ค. 2013, 05:25 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 4 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 16ส.ค. 2013, 02:33 PM
คะแนนสอบกลางภาคออนไลน์ ปี 1/56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 27ก.ค. 2013, 09:09 AM
สอบกลางภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 20ก.ค. 2013, 07:42 AM
เตรียมปิดบททดสอบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 15ก.ค. 2013, 12:16 PM
ผลการทดสอบครั้งที่สอง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 13ก.ค. 2013, 11:34 AM
ตารางการสอบกลางภาค ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 10ก.ค. 2013, 07:05 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่สอง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 4ก.ค. 2013, 11:39 AM
ผลการทดสอบครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 26มิ.ย. 2013, 08:20 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 1 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 18มิ.ย. 2013, 07:27 PM
เปิดห้องเรียน รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 11มิ.ย. 2013, 08:46 AM
ปฏิทินการศึกษาของห้องเรียนเสมือนฟิสิกส์ราชมงคลปี 1/56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 5มิ.ย. 2013, 11:11 AM
สมัครเรียนได้แล้ว รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 1มิ.ย. 2013, 06:32 AM
ประกาศคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคฤดูร้อน 3/55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 10พ.ค. 2013, 08:19 PM
เตรียมสอบปลายภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 8พ.ค. 2013, 09:35 PM
คะแนน คิดจนถึงบทที่ 4 และคะแนนสอบกลางภาค รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 18เม.ย. 2013, 07:42 AM
เตรียมสอบมิดเทอมออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 15เม.ย. 2013, 08:26 AM
การเรียน วิชา science and technology ภาคฤดูร้อน 3/55 รูปภาพของคุณครู ที่รัก คุณครู ที่รัก 0 คุณครู ที่รัก
ส., 6เม.ย. 2013, 01:05 PM
คะแนนสอบนักศึกษาฟิสิกส์ 2 และฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 ปี 2/55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 4มี.ค. 2013, 11:51 AM
คะแนนปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 28ก.พ. 2013, 03:34 PM
นักศึกษาฟิสิกส์ทั่วไป เตรียมสอบปลายภาค รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 24ก.พ. 2013, 04:29 PM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 4 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 23ก.พ. 2013, 09:16 AM
เตรียมสอบปลายภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 14ก.พ. 2013, 10:23 PM
ประกาศคะแนนและเตรียมสอบปลายภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 1ก.พ. 2013, 11:05 PM
อัพเดทฟิสิกส์ราชมงคล เรื่องบันไดเลื่อน รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 1ก.พ. 2013, 09:38 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 56 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 22ม.ค. 2013, 08:10 PM
ผลสอบกลางภาค 2/55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 19ม.ค. 2013, 03:07 PM
อัพเดทฟิสิกส์ราชมงคลครั้งที่ 273 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 1ม.ค. 2013, 08:14 AM
นักศึกษาเตรียมสอบมิดเทอมออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 27ธ.ค. 2012, 06:49 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 2 และเตรียมปิดบททดสอบ 1-6 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 20ธ.ค. 2012, 06:47 AM
เตรียมสอบมิดเทอมออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 17ธ.ค. 2012, 07:45 AM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 10ธ.ค. 2012, 02:11 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 29พ.ย. 2012, 08:57 PM
เปิดห้องเรียนฟิสิกส์ราชมงคล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 15พ.ย. 2012, 06:48 PM
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 9พ.ย. 2012, 04:20 PM
ประกาศคะแนนรวม ของนักศึกษาอาชีวสิงห์บุรี รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 24ก.ย. 2012, 05:47 PM
ผลสอบในห้องเรียนเสมือนจริง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 20ก.ย. 2012, 12:00 PM
วิทย เทค และฟิสิกส์ทั่วไป เตรียมสอบออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 17ก.ย. 2012, 09:08 AM
ฟิสิกส์ 1 เตรียมสอบออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 15ก.ย. 2012, 08:31 AM
เตรียมปิดแบบทดสอบทุกบท รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 10ก.ย. 2012, 04:21 PM
ประกาศคะแนนครั้งที่สาม รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 27ส.ค. 2012, 10:35 PM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 3 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 21ส.ค. 2012, 07:22 AM
คะแนนสอบของนักศึกษาฟิสิกส์ราชมงคล กลางภาค 1/55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 11ส.ค. 2012, 02:29 PM
สมุดเซ็นเยี่ยมฟิสิกส์ราชมงคลที่ถูกเขียนขึ้นวันที่ 3 สิงหาคม 55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 4ส.ค. 2012, 01:56 PM
แก้ปัญหานักศึกษาสอบตกวิชาฟิสิกส์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 3ส.ค. 2012, 09:45 PM
เรื่องแจ้งให้ทราบ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 3ส.ค. 2012, 07:27 AM
เตรียมสอบกลางภาคออนไลน์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 27ก.ค. 2012, 08:05 AM
ข่าวด่วนมาก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 24ก.ค. 2012, 11:34 AM
ประกาศคะแนนครั่งที่สอง วันที 19 กรกฎาคม รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 19ก.ค. 2012, 09:18 AM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งที่ 2 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 13ก.ค. 2012, 06:53 AM
ประกาศคะแนนวันที่ 1 กรกฎาคม 55 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 1ก.ค. 2012, 09:05 AM
เตรียมประกาศคะแนนครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 29มิ.ย. 2012, 09:17 PM
จีนปลื้มปล่อย “เสินโจว 9″ สำเร็จ พา 3 นักบินสู่ห้องทดลองในอวกาศ (ชมคลิป) ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อา., 17มิ.ย. 2012, 01:18 PM
ประกาศคะแนนฟิสิกส์ 2 กลุ่ม 1 และ 2 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 10พ.ค. 2012, 07:31 PM
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับ "ภาพโป๊" โผล่กลางจอในรัฐสภาไทยได้อย่างไร? รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 30เม.ย. 2012, 07:13 PM
ประกาศคะแนนสอบฟิสิกส์ 2 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 23เม.ย. 2012, 09:04 PM
ตร.จราจรหญิงโชว์เต้นแยกราชประสงค์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 6เม.ย. 2012, 10:16 PM
หลักการทำงานของปืนฉีดน้ำ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 5เม.ย. 2012, 10:51 PM
ประกาศคะแนนครั้งสุดท้าย รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 12มี.ค. 2012, 07:53 PM
ฮือฮาพ่อเฒ่านักรักมีเมีย16คน-ลูก25คน ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อา., 11มี.ค. 2012, 08:31 PM
หัวข้อสอบ ฟิสิกส์ 2/54 ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
ศ., 9มี.ค. 2012, 06:59 AM
ครั้งแรก! ภาพอิเล็กตรอนเต้นบนโมเลกุลเดี่ยว ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อ., 6มี.ค. 2012, 11:07 PM
ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อา., 26ก.พ. 2012, 10:52 PM
คลิปพ่ออุตริ หย่อนประทัดลงท่อระบายน้ำตูมสนั่น-เจ็บสาหัส ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
ส., 18ก.พ. 2012, 08:04 AM
การเกิดและการดับของดารา และดวงดาว ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
พ., 15ก.พ. 2012, 09:39 AM
ประกาศผลสอบนักศึกษาสิงห์บุรี ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อ., 7ก.พ. 2012, 05:07 PM
ปฏิกิริยาลูกโซ่ กับการระเบิดของพลุตรุษจีนที่สุพรรณบุรี ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อา., 29ม.ค. 2012, 01:18 PM
ประกาศคะแนนสอบ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อ., 24ม.ค. 2012, 10:47 PM
รู้ไหมว่า…ฮอว์กิงผ่านการแต่งงานถึง 2 ครั้ง ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
พ., 18ม.ค. 2012, 06:38 AM
ประกาศคะแนนสอบ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อ., 17ม.ค. 2012, 06:09 PM
Moire pattern ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อา., 1ม.ค. 2012, 08:20 AM
"ยาฮู!" รวมสุดยอดภาพฮิตโลกอินเตอร์เน็ต 2554 ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
พ., 28ธ.ค. 2011, 10:52 PM
เจ้าพ่อเฟซบุ๊กสุดสำราญ “ขี่ควาย”ชมเมือง ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
พ., 28ธ.ค. 2011, 10:49 PM
“ยูทูบ” ประกาศผล 10 คลิปมหาฮิต ชาวโลกแห่คลิกดูมากสุดปี 54 รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 23ธ.ค. 2011, 06:45 AM
ชม "ดวงจันทร์" เข้าสู่เงาโลก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 12ธ.ค. 2011, 11:37 PM
ชมภาพแสงเหนือจากนอกโลก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 12ธ.ค. 2011, 11:26 PM
สุดยอดแห่งสรีระศาสตร์มนุษย์ ชมสาวสวย”นักดัดตัว”ที่น่าทึ่งที่สุดของโลก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 26 ปรมาภรณ์ วราชิต
จ., 12ก.ย. 2011, 09:46 PM
ฟิสิกส์ราชมงคลเยี่ยมชม แกสซิลเลี่ยน บับเบิ้ล โชว์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 12ก.ย. 2011, 07:16 AM
ฟิสิกส์ กับ การประกวด Miss thailand world 2011 ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 55 ธนากร สีดา
ส., 3ก.ย. 2011, 10:04 PM
เรือนจำคลองไผ่ รวบแก๊งส่งมือถือเข้าเรือนจำโดยใช้จรวดขวดน้ำ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 3ก.ย. 2011, 02:08 PM
ทิศทางของสนามไฟฟ้า รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 32 อลงกต การะพัด
พฤ., 1ก.ย. 2011, 10:36 PM
วายร้ายกับวีรบุรุษ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
จ., 29ส.ค. 2011, 07:53 PM
จับภาพระทึกขวัญ !! สตั๊นแมนตกจากเครื่องบินขณะโชว์ และภาพการเจริญเติบโตของ ′ต้นโอ๊ค′ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 25ส.ค. 2011, 11:16 PM
คนในประเทศฐานไสยศาสตร์ กับ ประเทศฐานวิทยาศาสตร์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 21ส.ค. 2011, 02:05 PM
หนุ่มน้อยดีเซล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 21 จติณธร บุญชื่น
จ., 1ส.ค. 2011, 08:37 AM
“นับดาวล้านดวง” มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์เมืองไทย รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
จ., 1ส.ค. 2011, 07:38 AM
กลศาสตร์การบินของเฮลิคอปเตอร์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 22ก.ค. 2011, 11:36 PM
ภาพถ่ายความเร็วสูง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 6 วิไลวรรณ ชูปั้น
พฤ., 21ก.ค. 2011, 04:48 PM
นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 55 จตุรวิธ เรืองโพธิ์
จ., 18ก.ค. 2011, 03:32 AM
ไทยเจ้าภาพครั้งแรก จัดฟิสิกส์โอลิมปิก84ชาติ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 14ก.ค. 2011, 12:46 PM
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พ., 13ก.ค. 2011, 08:23 AM
เกม นกขี้โมโห กับการเคลือนที่แบบโปรเจกไทล์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 12ก.ค. 2011, 12:40 PM
ฮือฮา! พบวัตถุคล้ายจานบินโผล่น่านฟ้าแอริโซนาพร้อมพายุฝุ่น รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 1 สุกัญญา แสงกุล
อา., 10ก.ค. 2011, 07:49 PM
ดาวเคราะห์ดวงเท่าบ้าน เฉียดผ่านโลก ห่างแค่ 7,600 ไมล์ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 14 อภิวาท์ กิมเกถนอม
ศ., 8ก.ค. 2011, 11:00 PM
คลิปลูกปืนมนุษย์ รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 1 สิทธา หุ่นอิน
ศ., 8ก.ค. 2011, 09:45 AM
โรเบิร์ต บอยล์ : Robert Boyle รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 21 รัชดาภรณ์ เกตุสิทธิ์
จ., 4ก.ค. 2011, 08:55 AM
โป๊ป’ทวิตครั้งแรก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ศ., 1ก.ค. 2011, 07:36 AM
นาฬิกาจับเวลามีหลายแบบ ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
พ., 29มิ.ย. 2011, 09:41 AM
เก็บ “พระจันทร์สีแดงอิฐ” “จันทรุปราคาเต็มดวง” มาฝาก รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 2 สมหญิง บุตรธรรม
จ., 27มิ.ย. 2011, 08:18 PM
พายุสุริยะ ถล่มโลก ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
ส., 25มิ.ย. 2011, 10:43 PM
ดาราแห่ทำ แพลงกิ้ง รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 1 นักเรียน มุ่งมั่น
อา., 19มิ.ย. 2011, 09:49 AM
การทดลองเรื่องแรงลอยตัวกับปฏิบัติการกู้เรือน้ำตาลล่ม รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อา., 12มิ.ย. 2011, 10:55 PM
เล่นกีต้าร์บนหน้ากูเกิ้ล รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
ส., 11มิ.ย. 2011, 02:40 PM
ชมปรากฏการณ์ปริศนา “ฟ้าผ่า″ ระหว่างภูเขาไฟประทุที่ชิลี รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
พฤ., 9มิ.ย. 2011, 02:31 PM
การวัด รูปภาพของจรัส บุณยธรรมา จรัส บุณยธรรมา 0 จรัส บุณยธรรมา
อ., 7มิ.ย. 2011, 07:02 AM
การวัด ฟิสิกส์ราชมงคล ฟิสิกส์ ราชมงคล 0 ฟิสิกส์ ราชมงคล
อ., 31พ.ค. 2011, 12:15 PM