คลิปลูกโบวลิ่ง กับ ขนนกตกลงมาพร้อมกัน มันจะถึงพื้นพร้อมกันหรือไม่

        400กว่า ปีที่แล้ว กาลิเลโอ ได้ค้นพบว่า วัตถุทุกชนิดเมื่อตกจากที่สูงลงบนพื้นโลก จะตกในอัตราความเร็วที่เท่ากัน…เขากล่าวว่าในสภาพที่ปราศจากแรงต้านของอากาศ ถ้าปล่อยลูกปืนใหญ่กับขนนกจากความสูงที่ระดับเดียวกันในเวลาเดียวกัน มันจะตกถึงพื้นพร้อมกัน…มันยากที่จะอธิบายและพิสูจน์ให้ผู้คนเข้าใจมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยเทคโนโลยีวันนี้ มันสามารถพิสูจน์ชัดและเห็นกับตาได้ว่ามันเป็นจริง…สุดยอด

         ภาพลูกแอปเปิ้ลกับขนนกตกลงมาในห้องสูญญากาศด้วยความเร่ง  9.8   m/s2     ถ่ายภาพด้วยกล้องสโตโบสโคป      ลูกศรสีแดงแสดงทิศทางกับขนาดของความเร็ว  จะเห็นว่าขนาดของความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   แต่ทั้งลูกแอปเปิ้ลและขนนกตกลงมาด้วยระยะที่เท่ากันตลอดเวลา

https://www.facebook.com/rmutphysics/videos/1234227206642096/