e017b83e

Cockroach Milk นมแมลงสาบมีโปรตีนสูงกว่านมวัวถึง 4เท่า จ่อเป็นอาหารหลักในอนาคต โดย สันติสุข

นมแมลงสาบหรือที่นักวิจัยเรียกว่าผลึกโปรตีน ในท้องแมลสาบที่ว่ามานี้มีโปรตีนสูงเกือบๆถึง4เท่า ซึ่งมากกว่านมวัว และยังมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนตามที่มนุษย์ต้องการ เช่นโปรตีน ไขมัน และน้ำตาล รวมถึงยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า นมจากแมลงสาปมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับมนุษย์มากกว่านมวัว ถึง 4 เท่า   ทีมวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศได้ทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ ของเหลวที่พบในลำไส้ของแมลงสาบเป็นเหมือนกับผลึกโปรตีนที่คล้ายนม ที่มันเอาไว้ใช้เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งแมลงสาบที่ว่าก็คือสัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์  

ทั้งนี้พวกเขายังเชื่อว่ามันจะสามารถพัฒนาเป็นอาหารสำหรับอนาคตได้  ผลึกโปรตีนคล้ายนมดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์เผยว่าผลิตขึ้นโดยแมลงสาบเต่าทองแปซิฟิก หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Diploptera punctata  เพียงแค่ชนิดเดียว

อีกทั้งยังพบว่าในผลึกพวกนั้น  มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนและสูงมาก ทั้งโปรตีน ไขมัน และน้ำตาล รวมถึงยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็น สำหรับซ่อมแซมโปรตีนส่วนที่สึกหรอได้อย่างดีอีกด้วย และในอนาคตผลึกหรือนมแมลงสาที่ว่ามานี้อาจจะเป็นอาหารของมนุษย์ได้ในอนาคต

อ้างอิง :.http://inhabitat.com/

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1179231665474984