559000008995401

รู้ไหมว่า…เวียดนามส่งมนุษย์อวกาศได้เป็นชาติแรกในอาเซียน โดย สุรกฤษฎิ์

 

นักวิจัยเวียดนามนำชมเครื่องจำลองสภาพอวกาศก่อนส่งดาวเทียม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เพิ่งลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่างสถาบันฯ และศูนย์ดาวเทียมเวียดนาม (Vietnam National Satellite Center: VNSC) ระหว่างการไปเยือนกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ 23-26 ส.ค.59 เพื่อสร้างความตระหนักด้านการศึกษาดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์ดาวเทียมเวียดนามนี้เป็นหน่วยงานภายใต้สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม (Vietnam Academy of Science and Technology: VAST) และจุดเริ่มต้นในการตั้งศูนย์ที่น่าสนใจ โดยเมื่อปี 1980 เวียดนามได้ส่งมนุษย์อวกาศเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ความร่วมมือกับอดีตสภาพโซเวียต กระทั่งปี 2006 รัฐบาลเวียดนามได้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยและการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศถึงปี 2020 จนเกิดศูนย์ดาวเทียม VNSC ซึ่งได้ผลิตและส่งดาวเทียมขนาดเล็ก 1 กิโลกรัมที่ผลิตขึ้นสู่อวกาศ และมีแผนส่งดาวเทียม 10 และ 50 กิโลกรัม ขึ้นสู่อวกาศในปี 2017 และวางแผนส่งดาวเทียม 300 กิโลกรัมสู่อวกาศในปี 2021 โดยการพัฒนาได้รับการสนับสนุนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและส่งดาวเทียมจากญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ศูนย์ดาวเทียมเวียดนามมีแผนสร้างศูนย์อวกาศเวียดนาม (Vietnam Space Center) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2018 โดยภายในศูนย์อวกาศจะสร้างหอดูดาวที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์เชิงแสงขนาด 50 เซ็นติเมตร เพื่อให้ความร้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างศูนยืพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศกรุงฮานอยที่มีกำหนดเสร็จในปี 2016 โครงการสร้างหอดูดาวญาจาง เมืองญาจาง ที่มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2017 และศูนย์การประยุกต์การบินอวกาศ นครโฮจิมินห์ซิตี ที่มีกำหนดเสร็จในปี 2020

ข้อมูลจาก http://vnsc.org.vn /เอกสารเเผยแพร่จัดทำโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1179030658828418