7-Eleven เริ่มธุรกิจส่งสินค้าผ่าน “โดรน” โดย นพล

7-Eleven เริ่มธุรกิจส่งสินค้าผ่าน “โดรน”http://www.aripfan.com/7-eleven-drone-delivery/

บริษัทหลายแห่งมีแนวคิดที่จะส่งสินค้าโดยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ซึ่งจะเห็นได้จาก Amazon เจ้าของธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่ระดับโลก หันมาใช้โดรนในการขนส่งสินค้า โดยใช้เวลาในการส่งเพียง 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการ ทำให้ 7-Eleven ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการใช้โดรน เป็นเครื่องมือในการขนส่งสินค้าที่มีขนาดเล็ก

การส่งสินค้าผ่านโดรนของ 7-Eleven เกิดขึ้นในเมือง Reno รัฐ Nevada เป็นความร่วมมือกับบริษัท Flirtey โดยเริ่มทดสอบส่งสินค้าภายในรัศมี 1 ไมล์ หรือประมาณ 1.6 กิโลเมตรให้กับผู้ที่สนใจ อาหารที่ส่งได้แก่ แซนวิช โดนัท กาแฟ รวมไปถึงขนมขบเคี้ยวต่างๆ ที่จะถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี การส่งสินค้าทำได้โดยการป้อนข้อมูลสถานที่ตั้งของผู้รับสินค้าให้กับโดรน ซึ่งใช้ GPS ในการนำทาง เมื่อถึงจุดหมายโดรนก็จะค่อยๆ ปล่อยบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าลงบริเวณที่พักอาศัย หรือจุดรับสินค้านั้นๆ ระยะเวลาในการส่งสินค้าตามรายงานระบุไว้ว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

จากความร่วมมือของ 7-Eleven และบริษัท Flirtey ในการใช้โดรนบริการจัดส่งสินค้าขนาดเล็ก
ให้ผลตอบรับที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก และแผนต่อไปคือการขยายการส่งสินค้า การให้บริการไปยังพื้นที่
ที่ไกลขึ้น รวมถึงการพัฒนาโดรนให้สามารถขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล
[1] Ubergizmo;7-Eleven Makes First Commercial Drone Delivery [Internet]. Adnan Farooqui [cited 7 July, 2016]. available from http://www.ubergizmo.com/2016/07/7-eleven-makes-first-commercial-drone-delivery/

อ้างอิง http://www.nsm.or.th/index.php?option=com_k2&view=item&id=5668:7-eleven&Itemid=297

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1180256495372501