กระตุ้นสมอง-กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยภัทร

d31db2018d73f7b7889565e081f13a66

กระแสไฟฟ้าที่อ่อน ๆ และปลอดภัยที่กระตุ้นไปที่สมอง ก็สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราได้เช่นกัน จากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์อดัม กรีน และ ดร.ปีเตอร์ เทอร์เคลทอบ แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ และทีมวิจัยเผยในวารสารวิชาการ Cerebral Cortex ว่า ได้ทดลองกระตุ้นไฟฟ้าด้วยเทคนิคกระตุ้นกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน หรือ tDCS ที่ส่วนหนึ่งของสมองที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทำการทดสอบคำเพื่อทดสอบความคิดสร้างสรรค์

“เราพบว่า คนที่มีกิจกรรมในสมองส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่เรียกว่า frontopolar cortex มาก ๆ คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง” กรีนกล่าว

“เนื่องจากการมีกิจกรรมในสมองส่วน frontopolar cortex มากขึ้นส่งเสริมให้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ เราคาดว่าการกระตุ้นที่สมองส่วนนี้ก็น่าจะช่วยให้คนเรามีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้”

นักวิจัยจึงได้ใช้เทคนิค tDCS กระตุ้นสมองส่วน frontopolar cortex โดยให้ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ 2 งานไปด้วย คือ งานหาคำที่มีความหมายกล้ายกันจากเซตของคำ และงานสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์จากเซตของของคำที่ให้มา

“งานนี้ถือว่าแตกต่างกับการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แบบก่อน ๆ เพราะงานก่อน ๆ มักจะมองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่นิ่ง แต่เรามองว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งไม่คงที่ มีพลวัต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่คนเราใช้ความคิด”

“การค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ทำให้เราได้ทราบว่า คนที่ได้ซึมซับกระแสไฟฟ้าไปที่สมองจะสามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น”

นักวิจัยจึงได้สรุปว่า tDCS ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แบบมีสำนึกผ่านกระบวนการรบกวนสมอง และยังทำให้ทราบว่า tDCS ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เหตุผลจากความเชื่อมโยงของคำ อันเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบใหม่

ทาง ดร.เทอร์เคลทอบ ได้หวังว่า ในวันข้างหน้า แพทย์จะสามารถปรับปรุงการใช้เหตุผลเชิงภาษาในคนที่มีปัญหาด้านสมองได้ด้วยการใช้ tDCS ควบคู่ไปด้วย

“คนที่มีปัญหาด้านการพูดและภาษาจะไม่สามารถหาหรือสร้างคำที่อยากจะพูดได้ การกระตุ้นการใช้เหตุผลเชิงภาษาแบบสร้างสรรค์นี้น่าจะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาหาคำ ท่าทาง หรือวิธีการอื่น ๆ ในการสื่อสารความหมายที่ใกล้เคียงกับที่จะสื่อได้”

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยเตือนว่าแม้ผลการทดลองนี้จะสำคัญ แต่การใช้ tDCS ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะปัจจุบันยังไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดว่า tDCS มีผลกระทบกับการทำงานของสมองอย่างไรบ้าง และจำเป็นต้องมีการทดลองซ้ำอีกเพื่อศึกษาว่า tDCS มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน

“การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นสมองนอกห้องวิจัยหรือนอกคลินิกนั้นยังเป็นอันตรายอยู่ และตอนนี้ก็ยังไม่แน่นำให้ใช้” กรีนกล่าว

อ้างอิง: Georgetown University Medical Center. (2016, April 14). Electrical brain stimulation enhances creativity. ScienceDaily. Retrieved April 23, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160414095949.htm

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1180357035362447