4244bf003b83a5db4c7bfd25ea954428_M

Eat clean ช่วยลดน้ำหนักและดีต่อสุขภาพจริงหรือ โดยนิติศาสตร์

 4244bf003b83a5db4c7bfd25ea954428_M

 

นักวิจัยชี้ eat clean เพียงอย่างเดียวไม่ช่วยให้สุขภาพดีหรือลดน้ำหนักได้ ควรบริโภคอาหารให้ครบหมู่และ รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

ในปัจจุบันกระแสข่าวเกี่ยวกับการรักสุขภาพกำลังมาแรงโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน รวมถึงความนิยม ในการรับประทานอาหารที่เรียกว่า Eat clean หรืออาหารที่ผ่านการปรุงหรือแปรรูปน้อยที่สุด ซึ่งกำลังนิยม กันอย่างแพร่หลายในหมู่คนรักสุขภาพและกลุ่มของคนลดน้ำหนัก โดยมีความเชื่อว่าหากรับประทานอาหาร ประเภทนี้แล้วจะดีต่อสุขภาพและช่วยลดน้ำหนักได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกีฬาได้อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับ ประทานอาหารคลีน (clean food) ว่าอาหารคลีนจัดอยู่ในประเภทอาหารที่มีแคลอรี่น้อย ดังนั้นถ้ารับ ประทานอาหารคลีนในมื้อหนึ่งนั้นจะทำให้เราได้รับแคลอรี่ในปริมาณน้อยทำให้เชื่อว่าไม่อ้วน เพราะอาหารคลีนส่วนมากจะเป็นประเภทผักและผลไม้ ไม่เติมแต่งรสชาติมากมายทำให้คนรับประทานได้ ไม่นานเพราะจะถูกดึงดูดด้วยรสชาติอาหารอย่างอื่น จึงทำให้การลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ไม่ค่อยได้ผลมากนัก ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักว่าหากอยากลดน้ำหนักควรรับประทานอาหารแบบ “If it fits your macros (IIFYM)” หรือรับประทานในแบบที่เหมาะกับความต้องการของร่างกายที่ ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน แป้ง หรือสารอาหารอื่นๆ ที่ร่างกายต้องการต่อวัน หรือรับประทานอะไรที่ อยากรับประทานก็ได้แต่รับประทานในปริมาณที่พอดีก็จะทำให้เราไม่อ้วนได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารคลีน เพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักและทำให้เราสุขภาพดีได้ หากอาหารคลีนนั้นมีสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายของเราก็อาจเป็นโทษหรือส่งผลด้านลบกับร่างกายเราได้เช่นกัน

ทีมข่าววิทยาศาสตร์ อพวช. รายงาน
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.thairath.co.th/content/511585
http://mahosot.com /อาหารคลีนฟู้ด-clean-food.html

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1180424798689004