ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับนำลายเเมว. โดยนางสาววริศราดีวงษ์ 115810204052-9

image

ความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำลายของแมว ท่านร่อซู้ล (ซ.ล.) ได้กล่าวยืนยันไว้ในฮาดีษหลายๆ บทที่เกี่ยวกับแมวไว้ว่ามันนั้นสะอาดปราศจากนะญิส และนบีได้เรียกมันว่า الطوافين والطوافات ในบ้าน และมีรายงานอีกว่าท่านนบี (ซ.ล) ได้อาบน้ำละหมาดจากน้ำซึ่งที่แมวนั้นได้มาดื่มกินแล้ว และน้ำนั้นเป็นน้ำที่สะอาด

มีคำถามที่น่าคิดว่า ท่านร่อซู้ล (ซ.ล.) เป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่า? ท่านรู้ได้อย่างไรว่าน้ำลายของแมวนั้นสะอาดปราศจากนะญิส, ท่านร่อซู้ลเคยกล่าวในฮาดีษเกี่ยวกับสุนัขว่าน้ำลายของมันนั้นเป็นนะญิส และวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ได้ยืนยันแล้วว่าน้ำลายของสุนับนั้นมันมีเชื้อโรคมากมาย,ดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำลายของแมวนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรค.

ต่อไปนี้เราจะทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผลการทดลองตรงกับคำพูดของท่านนบี (ซ.ล) ซึ่งท่านได้กล่าวมาแล้วเมื่อ1400 กว่าปี ก่อนอื่นคำว่าแมวในภาษาอาหรับนั้นถูกเรียกไว้หลายชื่อดังนี้:

القط (อัลกิตฺ)- السنور(อัลซะนูร)- الضّيونُ(อัดด็อยยูน)- الهر(อัลฮิร)- البس(อัลบิซ ตามสำเนียงชาวชาม)- المش(อัลมิช ตามสำเนียงชาวมอร็อกโค)- القطاوة(อัลก่อตอวะฮ์ ตามสำเนียงชาวคาบสมุทรอาหรับ)

ตามธรรมชาติของแมวนั้นมันมีนิสัยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า มันชอบที่จะทำความสะอาดตัวมันเอง จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ชื่อบาสตูรได้กล่าวว่า แมวนั้นเป็นสัตว์รักสะอาด เพราะว่ามันนั้นจะชำระล้างตัวของมันทุกวัน โดยที่มันจะทำความสะอาดตัวมันเองจนกระทั่งไม่เหลือที่ให้มันทำความสะอาด ความสัมพันธ์กันในการทำความสะอาดในร่างกายแมว

การแสดงพื้นผิวภายนอกของแมวนั้นเราจะพบว่ามีเซลล์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาว และเซลล์อีกมากมาย ซึ่งเซลล์เหล่านี้ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆ
จะเห็นได้ว่าพื้นผิวลิ้นของมันนั้นมีลักษณะเป็นปุ่มขรุชระ และปุ่มขรุขระนี้มีลักษณะที่งอเปรียบเสมือนแปลงที่ไว้ทำความสะอาดผิวของมันเป็นอย่างดี

ลิ้นของมันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดร่างกายมันดังนั้นพื้นผิวที่หยาบของมันนั้นเป็นตัวขจัดขนที่ตายแล้ว และขนที่กองอยู่ที่ผิวของมัน ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า แมวนั้นชอบที่จะดื่มนม แต่ทว่าวิธีการใช้ลิ้นตวัดในขณะที่มันดื่มนั้นยากที่จะนำรูปภาพมาให้ดูได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันนั้นเราจะเห็นได้ว่าลิ้นของมันนั้นมีปุ่มที่แหลมปกคลุมอยู่โดยที่มันจะใช้ปุ่มเหล่านี้เหมือนกับกระเป๋าเล็กๆเพื่อที่จะอุ้มของเหลวไปยังปากแล้วกลืนลงไป