หุ่นยนต์ปลาไหลอัจฉริยะ เก็บเกี่ยวพลังงานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อการสำรวจดาวเคราะห์นอกโลก(สมบัติ)

 2011322c

  หนึ่งใน 15 นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านนวัตกรรมแนวคิดขั้นสูงของนาซ่า (NIAC)   เป็นผลงานของทีมวิศวกรจากคอร์เนล ที่มาพร้อมกับการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการสำรวจอวกาศ ในรูปลักษณ์ปลาไหลที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ทีมวิศวกรของคอร์เนลได้รับเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนในโครงการงานวิจัย 9 เดือน เป็นจำนวนเงินตั้งต้นในระยะแรก 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ในการพัฒนางานประดิษวิศวกรรมหุ่นยนต์ปลาไหลที่สามารถว่ายวนภายใต้สภาวะการณ์ที่แตกต่างกับทะเลในโลก โดยหุ่นยนต์นั้นจะเก็บเกี่ยวพลังงานจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์รอบๆ ตัว ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์หรือนิวเคลียร์แบบทั่วไป

โดยตัวหนุ่นยนต์จะไล่ล่าพลังงานด้วยวิธีการน้ำอิเล็กโทรไลต์ ส่วนผสมของไฮโดรเจนและก๊าซออกซิเจนจะถูกเก็บไว้ภายในร่างกายและแขนขา ที่ซึ่งเป็นแหล่งจุดชนวนก๊าซ นอกจากนั้นตัวหุ่นยนต์จะได้รับการตกแต่งด้วยพื้นผิวไฟฟ้าเรืองแสงที่มีความยืดหยุ่นเพื่อแสงสว่างในขณะเดินทางสำรวจ สำหรับการวิจัยและพัฒนาในขั้นที่ 2 ต่อไป คาดว่าจะได้รับเงินทุนประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยกัน

ที่มา http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=14&cno=7732

โพสโดย นาย สมบัติ ทองศรีสมบูรณ์

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1033402350057917