น้ำตกเลือด

 

Image # 2. 10-2

 

Image # 3. 10-1

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1032028560195296