เคล็ดลับ ประหยัดพลังงานและน้ำมัน ด้วยวิธีง่ายๆ

Image # 2. 8-1

Image # 3. 8-2

Image # 4. 8-38-5

 

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1036462716418547