คำถาม อยู่ตัวเรา….ตอบได้หรือปล่าว

Image # 2. 7-1

เลื่อนดูเฉลย

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

 

Image # 3. 7-2

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1035883516476467