ทานเกลือน้อยไปไม่ดีต่อสุขภาพ โดยกลุ่ม 12

22519c0e423ea8e2a897309d8f20c199แม้การควบคุมการทานเกลือนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ล่าสุด นักวิจัยพบว่า การทานเกลือน้อยไปอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพ และตรงกันข้าม การจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคทางเดินโลหิตมากขึ้น โอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนที่ทานเกลือในปริมาณเฉลี่ยด้วยซ้ำ

อันที่จริงแล้ว คนที่น่าจะเป็นห่วงและต้องลดการบริโภคโซเดียมนั้นคือกลุ่มที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีนิสัยชอบทานเกลือเป็นประจำอยู่แล้วต่างหาก

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ และสถาบันสุขภาพแฮมิลตัน แคนาดา ใช้ข้อมูลจากคน 130,000 คน จาก 49 ประเทศ เจาะจงไปที่การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคโซเดียม (เกลือ) กับการเสียชีวิต การเป็นโรคหัวใจ การเป็นโรคลมชัก เปรียบระหว่างคนที่มีความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตปกติ

นักวิจัยพบว่า ไม่ว่าคนจะมีความดันโลหิตสูงหรือปกติ การทานเกลือน้อยไปนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการที่เป็นโรคหัวใจ ลมชัก และการเสียชีวิตมากกว่าการทานเกลือในระดับปกติ

“การค้นพบครั้งนี้นับว่าสำคัญกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยข้อมูลของเราอาจจะบอกว่าคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอาจจะต้องลดปริมาณการทานเกลือ แต่ก็ไม่ควรจะลดลงมาจนถึงระดับที่ต่ำเกินไป” รองศาสตราจารย์ แอนดรูว์ เมนเต นักวิจัยเผย

“การค้นพบของเราครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญ เพราะว่าอันที่จริงแล้ว การรณรงค์ให้ทานเกลือน้อยลงนั้นควรจะรณรงค์เฉพาะกับกลุ่มที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่บริโภคเกลือในปริมาณสูงอยู่แล้วมากกว่า″

ปัจจุบัน คนในประเทศแคนาดาทานเกลือกันอยู่ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 กรัมต่อวัน และมักจะได้รับคำแนะนำให้ลดการทานเกลือลงมาเหลือ 2.3 กรัมต่อไป ซึ่งมีคนทำได้อยู่ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก

ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาพบว่า การได้รับโซเดียมน้อยไปนั้นทำให้ความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจ หรือเสียชีวิตมากขึ้นเมื่อเทียบกับการทานเกลือในปริมาณปกติ แม้ว่าการทานเกลือจะทำให้ความดันเลือดลดลงจริง

การศึกษาครั้งนี้จึงช่วยชี้ให้เห็นชัดว่า ไม่ว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่ก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างการทานเกลือต่ำ (น้อยกว่า 3 กรัมต่อวัน) กับความเสี่ยงของการเป็นโรค ยังคงเดิมอยู่ดี

และยังเป็นการชี้ด้วยว่า การลดปริมาณการทานเกลือนั้นทำได้ก็จริง แต่หากน้อยเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาประชากรทั่วโลก มีเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและบริโภคเกลือในปริมาณสูง (เกินกว่า 6 กรัมต่อวัน)

และ รองศาสตราจารย์เมนเต ได้ชี้ว่า ประชากรส่วนใหญ่ในแคนาดา และในหลายประเทศนั้นบริโภคเกลือในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว

“การได้รับโซเดียมน้อยๆช่วยลดความดันเลือดได้จริงเมื่อเทียบกับการรับในปริมาณเฉลี่ย แต่ก็มีผลกระทบต่างๆด้านลบตามมา เช่น ฮอร์โมนบางอย่างมีมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี จริงๆแล้ว สิ่งที่ควรถามไม่ใช่ว่าความดันโลหิตจะลดลงหรือไม่หากลดการทานเกลือลง แต่ควรจะถามว่าหากลดการทานเกลือลงแล้ว มันดีต่อสุขภาพจริงๆหรือไม่”

อ้างอิง: McMaster University. (2016, May 21). Low-salt diets may not be beneficial for all, study suggests: Salt reduction only important in some people with high blood pressure. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160521071410.htm

งานวิจัย: Andrew Mente et al. Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. The Lancet, 2016 DOI:10.1016/S0140-6736(16)30467-6

ที่มา http://www.vcharkarn.com/vnews/504979

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1114298168635001