พัฒนายารักษาอาการเจ็ตแล็ก โดยกลุ่ม 4

Image # 2.

นักวิทยาศาสตร์ที่ญี่ปุ่นออกแบบโมเลกุลใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนวงจรนาฬิกาชีวภาพในร่างกายได้ ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพัฒนายาเพื่อการรักษาอาการ”เจ็ตแล็ก”และปรับปรุงคุณภาพการนอนสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านการนอนหลับได้

การนั่งเครื่องบินข้ามเขตเวลาอาจจะทำให้นักเดินทางรู้สึกไม่เคยชินกับเวลาใหม่ ที่เรียกว่าอาการ เจ็ตแล็ก หรือการทำงานกะกลางคืนอย่างไม่สม่ำเสมอก็ทำให้วงจรนาฬิกาชีวภาพในร่างกายในควบคุมวัฏจักรการหลับตื่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน ล่าสุด นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนาโกยา ประสบความสำเร็จในขั้นแรกในการสังเคราะห์โมเลกุลที่ทำให้วงจรนาฬิกาชีวภาพสั้นลงได้ และโมเลกุลนี้ก็ทำงานกับ”นาฬิกาโปรตีน”ของเราที่ชื่อว่า CRY โดยตรง

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่รวมทั้งมนุษย์จะมีนาฬิกาชนิดนี้ที่จะมีรอบอยู่ที่ 24 ชั่วโมง ควบคุมการหลับการตื่นและระบบเมตาบอลิซึมต่างๆ หากวงจรนี้ถูกรบกวนจากอาการเจ็ตแล็ก การนอนไม่หลับ หรืออื่นๆ จะมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทั้งต่อระบบทางเดินโลหิต ระบบต่อมน้ำเหลือ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และอาจมีอาการข้างเคียงตามมาได้ด้วย อย่างเช่นความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคทางจิต และอื่นๆ

โดยพื้นฐานแล้ว นาฬิกาชีวภาพในร่างกายเราจะถูกควบคุมโดยโปรตีน 4 ตัว โดยเมื่อโปรตีนสองตัวที่ชื่อ CLOCK และ BMAL1 รวมตัวกัน จะทำให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ชื่อ PER และ CRY ต่อมา เมื่อโปรตีน ชื่อ PER และ CRY มีมากขึ้น ก็จะไประงับโปรตีน CLOCK และ BMAL1 เป็นอันครบวงจรพอดี

วงจรการกระตุ้น การสร้าง และการระงับนี้เกิดขึ้นใช้เวลา 1 วันพอดี และถูกควบคุมโดยสารประกอบที่ชื่อ FBXL3 ซึ่งจะไปทำให้ CRY เกิดการเสื่อมโดยใช้เอนไซม์ของเซลล์

เมื่อปี 2012 นักวิจัยได้ค้นพบโมเลกุลที่ชื่อ KL001 ที่สามารถทำให้วงจรนาฬิกาชีวภาพสั้นลงได้ โดยโมเลกุล KL001 นี้จะไปแข่งกับสารประกอบ FBXL3 ในตำแหน่งเดียวกันบนโปรตีน CRY ในการทำให้โปรตีน CRY เสื่อมสภาพช้าลงได้

Image # 3. images

ล่าสุด นักวิจัยที่นาโกยาได้ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของ KL001 และสามารถเตรียมและสังเคราะห์โมเลกุลที่คล้ายกับ KL001 ขึ้นมาได้เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นโมเลกุลที่จะทำให้นาฬิกาชีวภาพสั้นลงได้

นับว่าเป็นโมเลกุลแห่งอนาคตเลยทีเดียว โดยทาง ทาคาชิ โยชิมุระ นักวิจัยในการศึกษาครั้งนี้เผยว่า “เราหวังว่าเราจะสามารถใช้วิธีการทางสังเคราะห์ทางเคมีในการสร้างโมเลกุลที่ควบคุมวงจรชีภาพของสัตว์ได้ และก็หวังว่าโมเลกุลนี้จะทำให้เราเข้าใจกลไกนาฬิกาชีวภาพได้มากขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์ในทางการแพทย์ การผลิตอาหาร ต่อไปอย่างแน่นอน”

อ้างอิง: Institute of Transformative Bio-Molecules (WPI-ITbM), Nagoya University. (2016, May 29). Jet lag? Newly synthesized molecules turn back biological clock. ScienceDaily. Retrieved May 30, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160529175837.htm

ภาพจาก: news247.info

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/vnews/504978