มักซ์ บอร์น นักฟิสิกส์ผู้ไม่ใช้วิทยาศาสตร์ในสงคราม

Image # 2. 1

Image # 3. 2

Image # 4. 3

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1034725073258978