มนุษย์เสี่ยงสูญพันธุ์ จากปัญหาผู้ชายมีสเปิร์มลดลง?

0504000

งานวิจัยพบหลักฐานบ่งชี้ว่า คุณภาพอสุจิ หรือสเปิร์ม ของผู้ชายชาวตะวันตกกำลังลดลงอย่างมาก และอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในแง่ของการสืบเผ่าพันธุ์มนุษย์ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้?

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งกรุงเยรูซาเลม เผยแพร่ผลการศึกษานี้ในวารสาร Human Reproduction Update โดยชี้ว่ามนุษย์เพศชายในหลายพื้นที่ของโลกมีจำนวนสเปิร์มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่ถึง 40 ปีที่ผ่านมา และหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป มนุษยชาติมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้ในอนาคต

ผลการศึกษาดังกล่าวมาจากการรวบรวมและวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของเพศชายทั้งสิ้น 185 ชิ้น ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างปี 1973-2011 โดยพบว่าผู้ชายในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีความหนาแน่นเข้มข้นของสเปิร์มในน้ำอสุจิลดลงถึง 52.4% ในช่วงเวลาดังกล่าว และมีจำนวนตัวสเปิร์มที่นับได้ทั้งสิ้นลดลง 59.3% โดยแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

ดร.ฮาไก เลไวน์ ผู้นำคณะวิจัยบอกว่า แนวโน้มการเจริญพันธุ์ที่เสื่อมถอยลงนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ และหากมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ ในไม่ช้ามนุษย์อาจต้องสูญพันธุ์ไป

อย่างไรก็ตาม ไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผู้ชายในภูมิภาคเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกามีแนวโน้มจำนวนสเปิร์มลดลงแต่อย่างใด ซึ่งในเรื่องนี้คณะผู้วิจัยอธิบายว่า อาจเป็นเพราะในอดีตมีผู้ทำการศึกษาในภูมิภาคเหล่านี้น้อยครั้ง ทำให้ไม่ทราบถึงแนวโน้มที่แท้จริง ซึ่งในปัจจุบันอาจกำลังเป็นไปตามแนวโน้มเดียวกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็เป็นได้

ปัจจุบันแวดวงวิทยาศาสตร์ยังคงไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงสาเหตุแน่ชัดที่ทำให้เพศชายมีจำนวนสเปิร์มลดลง แต่มีผลการศึกษาเบื้องต้นที่เชื่อมโยงเรื่องนี้กับการได้รับสารเคมีในยาฆ่าแมลง พลาสติก และมลพิษ โดยสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งอเมริกา ชี้วิกฤตนี้ยังมาจากรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ชาย เช่น การสูบบุหรี่ ความอ้วน ความเครียด หรือแม้แต่การนั่งจ่อมอยู่หน้าทีวีมากเกินไป โดยที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอ