ทัพเรือ ลงนาม พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ทางทหาร

ทัพเรือ ลงนาม พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ทางทหาร

Image # 2.

 

พล.ร.ท.ไกรศรี เกษร รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดย พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายเจษฎา สุภาภา กรรมการผู้จัดการบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ห้อง Jesters โรงแรมเพนนินซูล่า ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Image # 3.

สำหรับการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญระหว่าง สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการร่วมกันวิจัยพัฒนาโดยการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญให้แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการต่าง ๆ

Image # 4.

 

ประกอบด้วย โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการควบคุม สั่งการ และสื่อสาร อากาศนานไร้คนขับ
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกระสุนปืนใหญ่เรือ โครงการวิจัยและพัฒนา การผลิตกล้องส่องทางไกล Military Specification โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการทางทหาร โดยมีกรอบเวลาในระยะแรก 5 ปีอันจะนำไปสู่การวิจัยพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันเพราะนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับแต่ละประเทศแล้ว อุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีรวมถึงยังเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านการทหารและอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง

Image # 5.

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางการทหารตลอดจนภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่หน่วยงานทางทหารและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศได้มีศักยภาพในการผลิตตลอดจนนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางการทหารให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพและผลักดันให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้สำเร็จบรรลุตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้กลไก

Image # 6.

ในการพัฒนาและส่งเสริมภายใต้แนวคิด The Power of Partnership เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ระดับโลก ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใช้จริง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการพัฒนาให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการทหารในกลุ่มบริษัทพันธมิตรของบริษัท ประกอบด้วย ระบบกล้องตรวจการณ์และบันทึกภาพตอนกลางคืน ระบบอากาศยานไร้คนขับ ระบบเครื่องช่วยเล็งและเครื่องชี้เป้าด้วยลำแสงอินฟราเรด เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี อุโมงค์ลมและเครื่องช่วยฝึกจำลองการโดดร่ม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแผนที่ทางเรือและใต้น้ำ

 

Image # 7.