ไอเดียเจ๋ง รถไฟความเร็วสูงไม่ต้องหยุดรับส่งทุกสถานี (กรณีลงกันไม่กี่คน)

Image # 2. 1540647312276

คลิก  Image # 3. hd-people-mobile-image-750x352px 

  จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงให้ไม่ต้องจอดรับส่งตามสถานี เฉพาะรถไฟสายปักกิ่ง-กวางเจาที่มีถึง 30 สถานี ช่วยประหยัดการเดินทางได้สองชั่วโมงครึ่ง ดูจากคลิปว่าทำได้อย่างไร
สรุป ก็คือให้คนที่จะลงสถานีหน้า ไปรอที่ตู้รถข้างหลัง พอถึงสถานีก็ตัดตู้รถออกโดยที่ขบวนใหญ่ไม่ต้องหยุด ส่วนคนที่จะขึ้นรถไฟที่สถานีนี้ก็รออยู่ในตู้รถต่างหาก แล้วค่อยวิ่งตามไปเชื่อมกับขบวนใหญ่ ทำแบบนี้รถไฟที่วิ่งเร็ว 300 กม.ก็ไม่ต้องเสียเวลาชะลอหยุดเสียเวลาเร่งความเร็วใหม่ และไม่ต้องหยุดรอที่สถานีให้คนขึ้น ไอเดียเจ๋งมาก