Microsoft นำฟีเจอร์ OneDrive On-Demand มาบน MacOS ให้ได้ทดสอบใช้งานกันแล้ว

Microsoft นำฟีเจอร์ OneDrive On-Demand มาบน MacOS ให้ได้ทดสอบใช้งานกันแล้ว

ในตอนนี้ทาง Microsoft ได้นำเอาฟีเจอร์ OneDrive Files On-Demand มาใช้งานกับระบบปฏิบัติการ macOS แล้ว โดยจะมีเหล่าผู้ทดสอบ OneDrive beta ที่จะเริ่มเข้าถึงฟีเจอร์นี้กันได้ก่อน ซึ่งฟีเจอร์นี้จะเข้ามาช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเฉพาะไฟล์ที่ต้องการบน OneDrive ได้ ไม่ต้องซิงค์โฟลเดอร์ทั้งหมดของ OneDrive ลงไปบน Mac เพื่อใช้งานไฟล์เพียงไม่กี่ไฟล์

โดยฟีเจอร์ Files On-Demand ของ OneDrive นี้ รองรับการใช้งานบนเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ macOS 10.14 Mojave (ซึ่งมีการเริ่มเปิดให้อัพเดทกันไปแล้ว) และต้องการระบบ Apple File System (APFS) ในการใช้งาน

นอกจากการเริ่มเปิดใช้งาน OneDrive Files On-Demand บน Mac แล้ว ทาง Microsoft จะทำการรวม OneDrive ทั้งเวอร์ชั่น Mac และ Windows ไปอยู่ใน Code base เดียวกันอีกด้วย ซึ่งก็หมายความว่าทางบริษัทฯ จะมีการทดสอบฟีเจอร์อื่นๆ เพิ่มเติมบน macOS อีก ซึ่งน่าจะรวมถึงฟีเจอร์การใช้งานร่วมกับ Touch Bar และฟีเจอร์อื่นๆ ที่จะตามมาให้ใช้งานบน MacOS อีกมากมาย
ที่มา : www.theverge.com , techcrunch.com