​นักวิทย์ชี้ดาวอังคารกำลังเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง โดย กลุ่มที่25

นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่า ยุคน้ำแข็งบนดาวอังคารได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากข้อมูลที่ได้จากขั้วเหนือของดาวอังคาร ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นแบบเดียวกับกระบวนการเกิดยุคน้ำแข็งบนโลก นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงขององศาแกนเอียงของดาวนั่นเอง

ยุคน้ำแข็ง นั้นเป็นยุคที่ปริมาณของแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาที่ผิวดาวจะเปลี่ยนแปลงไป จัดว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วกินระยะเวลานาน และเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรที่กินระยะเวลายาวนาน โดยในครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาข้อมูลเรดาร์จากยานอวกาศ “มาร์สรีคอนเนสเซนซ์ออร์บิเตอร์” ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐฯ หรือ นาซ่า จนได้สมมติฐานดังกล่าวมา และได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Science แล้ว

“เราพบว่า น้ำแข็งที่ราวๆ 100 ถึง 300 เมตรห่างจากขั้วเหนือมีการสะสมตัวด้วยอัตราเร่ง” ดร.ไอแซค สมิธ นักวิจัยเผย

“ปริมาตรและความหนาของน้ำแข็งนั้นตรงกับแบบจำลองที่เคยทำนายไว้เมื่อราวๆปี 2000 ข้อมูลการสำรวจด้วยเรดาร์ที่บริเวณขั้วน้ำแข็งดาวอังคารทำให้เราได้ข้อมูลประวัติการสะสมตัวและการกัดกร่อนของน้ำแข็ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนดาวอังคาร”

ปัจจุบัน ดาวอังคารก็ต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์และมีฤดูกาลคล้ายกับโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงแกนเอียงของดาวอังคาร ที่ต่างก็มีอิทธิพลต่อสภาพน้ำแข็งบนดาวอังคาร แต่อย่างไรก็ตาม ดาวอังคารน่าจะมีการเปลี่ยนแกนเอียงที่มากกว่าโลก ซึ่งอาจจะมากถึง 60 องศา และหมายถึงว่า การเปลี่ยนแกนเอียงจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งอาจจะกินเวลาหลายแสนหรือหลายล้านปีเลยก็ได้ ในขณะที่โลกนั้น โลกเปลี่ยนแปลงแกนเอียงไปราวๆแค่ 2 องศาด้วยระยะเวลาที่เท่ากัน ดังนั้น การเปลี่ยนแกนการหมุนบนดาวอังคารที่มากกว่าโลกนั้นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณแสงแดดที่ส่องและความเสถียรของน้ำแข็งทุกๆละติจูด

“เนื่องจากว่าสภาพอากาศบนดาวอังคารนั้นค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการแกว่งของแกนที่สูง และการแกว่งแต่ละครั้งก็ทำให้น้ำแข็งกระจายตัวแตกต่างกันไป ดังนั้น ดาวอังคารในอดีตจึงอาจจะไม่เหมือนกับตอนนี้เลย ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากในตอนนี้ดาวอังคารไม่มีมหาสมุทร ดาวอังคารจึงอาจจะเป็นห้องปฏิบัติการขนาดยักษ์ที่ทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกด้วยก็ได้”

ทั้งนี้ ในการวัดแบบละเอียดครั้งนี้พบว่า มีน้ำแข็งเกาะที่ขั้วดาวประมาณ 87,000 ลูกบาศก์กิโลเมตรนับตั้งแต่สิ้นยุคน้ำแข็งเมื่อ 370,000 ปีก่อน โดยน้ำแข็งส่วนใหญ่อยู่ที่ขั้วเหนือ หากน้ำแข็งปริมาณนี้กระจายตัวทั่วดาวก็จะเทียบเท่ากับว่าดาวอังคารจะมีชั้นน้ำแข็งหนาถึง 60 เซนติเมตรเลยทีเดียว

ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เราเข้าใจการสะสมตัวของน้ำแข็งบนดาวอังคาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของดาวอังคาร ความรีของวงโคจร แกนเอียง และการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาว ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีประโยชน์ต่อการสร้างแบบจำลองเพื่อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนดาวอังคาร

“การศึกษาน้ำแข็งบนดาวอังคารยังมีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติในการศึกษาอนาคตของดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ และน้ำก็จะเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีพบนดาวอังคาร”

อ้างอิง: Southwest Research Institute. (2016, May 26). Evidence of ice age at Martian north pole. ScienceDaily. Retrieved May 27, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160526151929.htm

งานวิจัย: I. B. Smith, N. E. Putzig, J. W. Holt, R. J. Phillips. An ice age recorded in the polar deposits of Mars. Science, 2016; 352 (6289): 1075 DOI:10.1126/science.aad6968

ที่มา :http://www.vcharkarn.com/vnews/504958

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1110549572343194