นักวิจัยออสเตรเลียเปิดตัวเชื้อเพลิงชนิดใหม่ผลิตจาก “แอมโมเนีย”

SYDNEY, AUSTRALIA — นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียเพิ่งทดสอบรถยนต์สองคันที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนและมลพิษทางอากาศ คณะนักวิจัยของสถาบัน CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ของรัฐบาลออสเตรเลีย ระบุว่า เชื้อเพลิงชนิดใหม่ดังกล่าวคือ แอมโมเนีย ที่ถูกแปรสภาพจากไฮโดรเจนที่มีการเผาไหม้สูง นักวิจัยเชื่อว่าเชื้อเพลิงแอมโมเนียเหลวแบบใหม่นี้สามารถขนส่งได้ง่ายและปลอดภัยไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรป ก่อนที่จะถูกนำไปแปรสภาพกลับเป็นไฮโดรเจนเหลวอีกครั้ง และสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้ต่อไป ขณะนี้ เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่น Toyota และบริษัทรถยนต์ของเกาหลีใต้ Hyundai Voice of America 14.08.18