ประกาศมาตรฐานอุปกรณ์อ่านอักษรเบรลล์ใหม่ ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงคอมฯ ได้ทุกระบบ

ประกาศมาตรฐานอุปกรณ์อ่านอักษรเบรลล์ใหม่ ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงคอมฯ ได้ทุกระบบ

กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เรียกตัวเองว่า “The USB Implementers Forum” ซึ่งมีสมาชิกอาทิ Apple, Microsoft และ Google ได้ประกาศมาตรฐานด้านอุปกรณ์ต่อประสานกับมนุษย์ (Human Interface Device) สำหรับการแสดงผลอักษรเบรลล์ มาตรฐานดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการทำให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น โดยการทำให้อักษรเบรลล์สามารถแสดงผลข้ามระบบปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องกังวลถึงความจำเพาะของซอฟต์แวร์หรือ Driver สำหรับแต่ละอุปกรณ์

นั่นหมายถึงในไม่ช้านี้ ผู้ใช้งานจะสามารถใช้ตัวอ่านอักษรเบรลล์ในลักษณะอุปกรณ์แบบ Plug-and-Play ได้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย ในลักษณะเดียวกับการใช้งานเมาส์หรือคีย์บอร์ดแบบ USB ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวยังทำให้กระบวนการนี้เป็นแบบเดียวกันในทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC, Mac หรืออุปกรณ์ Android ก็ตาม

ตามมาตรฐานที่ได้รับการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงผู้จัดทำระบบปฏิบัติการจะต้องผลิตฮาร์ดแวร์และอัพเดตซอฟต์แวร์ให้รองรับกับมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มต้นการบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดช่วงต้นปี 2019