หลุมหลบภัยรับวันนิวเคลียร์ล้างโลก

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1931887570209386

ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ดูเหมือนจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่สำหรับ บรูซ บีช เขามีแผนเอาตัวรอดที่เป็นรูปธรรมระยะยาวเอาไว้แล้ว โดยการสร้างที่หลบภัยนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ไว้ใต้ผืนดินประเทศแคนาดา

แผนรับมือภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ที่ว่านี้ของบรูซ คือการสร้าง “อาร์คทู″ (Ark Two) หลุมหลบภัยใต้ดินขนาด 10,000 ตารางฟุตไว้ที่หมู่บ้านฮอร์นิงมิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากนครโทรอนโตไปทางเหนือราว 100 กม.

บรูซเล่าว่าเริ่มสร้างหลุมหลบภัยแห่งนี้เมื่อปี 1980 โดยใช้รถโรงเรียน 42 คันมาต่อกันเป็นที่หลบภัยจากแรงระเบิดนิวเคลียร์และฝุ่นกัมมันตรังสี ซึ่งภายในแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ กว่า 50 ห้อง และสามารถจุคนได้ประมาณ 500 คน