Apple ฉลอง World Emoji Day ทำ Memoji เป็นรูปเหล่าผู้บริหารจาก Apple

Image # 2.

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1916177971780346

วันฉลองการใช้งาน Emoji หรือ World Emoji Day ในวันนี้เองคนส่วนใหญ่ จะนิยมสื่อสารกันด้วย Emoji แทนข้อความ หรือบางคนก็ Cosplay ตัวเองเป็น Emoji นั้น ๆ เลยก็มี ล่าสุดทาง Apple ก็ได้ร่วมฉลอง World Emoji Day นี้ด้วย โดยการเอา Memoji มาทำเป็นรูปใบหน้าของเหล่าผู้บริหารจาก Apple ซะเลย

สำหรับ Memoji ก็เป็นฟีเจอร์ทำ Animoji หน้าคนแบบใหม่ใน iOS 12 ที่ใช้เทคโนโลยี AR สแกนใบหน้าผู้ใช้ให้กลายเป็นหน้า Emoji ที่สามารถขยับใบหน้าตามแบบ Real Time ได้เลย และยังปรับแต่งสีผิวสีผมและส่วนต่าง ๆ ได้เหมือนตัวผู้ใช้เองจริง ๆ ได้ด้วย

Image # 3.

ท้ายนี้ทาง Apple ได้เพิ่ม Emoji เข้ามาใหม่ใน iOS 12 ถึง 70 รูปแบบ เพื่อฉลองวันดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตัวฟีเจอร์ Memoji และ Animoji ยังคงใช้งานได้เฉพาะ iPhone X ที่มีกล้อง TrueDepth และ Face ID