พัดลมปี ค.ศ.1870 148 ปี สมัยนั้น น้ำมัน เป็นพลังงานที่สำคัญ (ความรู้ทางฟิสิกส์ เครื่องจักร stering)

คลิกครับ MP4

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1870078463056964

 Image # 2. 1530318497487

เครื่องจักรสเตอร์ลิง (Stirling Engine)

ของเล่นฟิสิกส์ที่ใช้สาธิตหลักการ

เรื่องพลังงาน,งาน,ความร้อน

Pump-Design-Stirling

Image # 3.

เครื่องจักรสเตอร์ลิง ถูกคิดค้นโดยโรเบิร์ต สเตอร์ลิง (Robert Stirling) ใน ค.ศ.1816 มันมีลักษณะแตกต่างจากเครื่องยนต์เผาไหม้ที่ใช้ในรถยนต์อย่างมาก แม้มันจะเป็นเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์ดีเซล แต่ทุกวันนี้มันถูกใช้ในเครื่องยนต์บางประเภทเท่านั้น เช่น เรือดำน้ำหรือเครื่องจ่ายพลังงานสำรองของเรือยอชต์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนักวิจัยจำนวนหนึ่งยังคงศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้เครื่องจักรสเตอร์ลิงในเทคโนโลยีด้านต่างๆ อยู่

ลิกอ่านต่อครับ