MIT ทดลองใช้สัญญาณจากสมองและภาษามือ ในการควบคุมหุ่นยนต์

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1876274359104041

การพัฒนาหุ่นยนต์นับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มีหลายอย่างที่มนุษย์เราอยากที่จะสร้างสรรค์ขึ้น หนึ่งในนั้นคือ รูปแบบวิธีการสื่อสารเพื่อให้เราสามารถควบคุมมันได้ และนี่คือเหตุผลที่ MIT (สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์) ได้ทำการพัฒนาวิธีควบคุมหุ่นยนต์โดยการใช้ภาษามือ และคำสั่งจากคลื่นสมอง

ทีมวิจัยเรียกสัญญาณจากสมองรูปแบบที่นำมาใช้นี้ว่า “error-related potentials” (ErrPs) มันคือ สัญญาณที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมนุษย์สังเกตเห็นถึงความผิดพลาด โดยระบบดังกล่าวจะคอยตรวจสอบการทำงานของสมองของผู้เฝ้าสังเกตการทำงานของหุ่นยนต์ ถ้าหากมีสัญญาณ ErrP เกิดขึ้นเนื่องจากหุ่นยนต์ทำงานพลาด หุ่นยนต์ก็จะหยุดทำสิ่งนั้นชั่วคราวเพื่อให้เราสามารถแก้ไขได้

จากคลิปวีดีโอ เป็นการทดลองให้หุ่นที่ชื่อ “Baxter” เคลื่อนย้ายสว่านไฟฟ้าไปยัง 1 ใน 3 เป้าหมาย และด้วยการกำกับดูแลของมนุษย์ Baxter สามารถเลือกเป้าหมายที่ถูกต้องได้ถึงร้อยละ 97 จากแต่ก่อนที่เลือกเป้าหมายได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น คุณจะเห็นว่าผู้ทดสอบได้ให้สัญญาณมือเพื่อเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องให้แก่หุ่นยนต์ด้วย

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถตั้งค่าแบบเรียลไทม์ได้ จึงทำให้ใช้ได้แม้กับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมผู้ใช้รายใหม่แต่อย่างใด ซึ่งมันจะมีประโยชน์เป็นอันมากต่อการควบคุมหุ่นยนต์จำนวนมากให้ทำงาน รวมทั้งประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ หรือแรงงานที่มีความบกพร่องทางการพูด หรือการเคลื่อนไหว

“หมดยุคที่ผู้คนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อจำกัดต่างๆ ของเครื่องจักรแล้ว” Daniela Rus ผู้บริหารโครงการ กล่าวเอาไว้
ที่มา : https://news.thaiware.com/13764.html