นาซา ค้นพบสารอินทรีย์บนดาวอังคาร สัญญาณของการค้นหาสิ่งมีชีวิต

    นาซา แถลงข่าวพบสารประกอบอินทรีย์บนดาวอังคาร อายุกว่า 3 พันล้านปี นับเป็นข่าวดี เพราะสามารถต่อยอดในการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร 9261FA55-6FB8-4E8D-9CD2-180F32805373

                                               ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐฯ (NASA) มีการแถลงการค้นพบครั้งใหม่บนดาวอังคารจากการสำรวจของยานโรเวอร์คิวริออซิตี (Curiossity Rover) พบว่ามีสารประกอบอินทรีย์ และก๊าซมีเทนในชั้นดินโบราณ อายุกว่า 3,000 ล้านปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซมีเทนอย่างเป็นรูปแบบตามฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลต่อการวิจัยศึกษาดาวอังคารในอนาคต

โดยยานโรเวอร์คิวริออซิตี (Curiossity Rover) ได้ขุดเจาะพื้นผิวดินลงไป 5 เซนติเมตร และศึกษาองค์ประกอบทางธรณีวิทยาด้วยกระบวนการก๊าซโครมาโตกราฟี ทั้งนี้สารอินทรีย์ คือ สารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ดังนั้นการค้นพบครั้งนี้นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารในอนาคต

         ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวว่า ในเรื่องของก๊าซมีเทนก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน โดยพบว่าเป็นสารอินทรีย์ที่ถูกเก็บในชั้นดินเมื่อ 3,000 ล้านปีมาแล้ว แสดงว่าบนดาวอังคารมีก๊าซมีเทนมาตั้งแต่อดีต และการค้นพบว่าก๊าซมีเทนบนพื้นผิวดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปแบบตามฤดูกาลนั้น ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนจากยานอวกาศที่โคจรรอบดาวอังคาร สำหรับกระบวนการเกิดก๊าซมีเทนบนโลกนั้น ร้อยละ 90 เกิดจากสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย สาหร่าย ตลอดจนกระบวนการทางชีวภาพต่าง ๆ