ทึ่งวัสดุผสมชนิดใหม่ทำความสะอาดน้ำสกปรกกลับมาใสสะอาด

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1820620278002783

Image # 2.

เว็บไซต์ไชน่าเดลีรายงานผลงานของทีมวิจัยจีน นำโดยนายหวง ฝูเชียง หัวหน้านักวิจัยประจำสถาบัน เซรามิกส์ เซี่ยงไฮ้ แห่งสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน พัฒนาวัสดุผสมทำความสะอาดน้ำที่ปนเปื้อนจากสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทีมนักวิจัยนำโดยนายหวงประกอบวัสดุผสมที่สถาบันเซรามิกส์เซี่ยงไฮ้ ฉายให้เห็นภาพกระบวนการสร้างและการใช้ตาข่ายดูดซับสร้างจากวัสดุผสม แสดงน้ำที่ปนเปื้อนชนิดต่างๆ ทำความสะอาดได้ด้วยวัสดุผสม

Image # 3.

อย่างบึงเกิดปัญหาจากการมีสารอินทรีย์จำพวกใบไม้ร่วงหล่นลงไม่ขาดสาย ทีมงานใช้วัสดุผสมคลุมบนบึงทำความสะอาด

Image # 4.

เช่นเดียวกับน้ำปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและย้อมสี ทำความสะอาดด้วยวัสดุผสมราว 3 นาที รูปแสดงน้ำปนเปื้อนน้ำมันเปลี่ยนเป็นน้ำใสจากผลของการใช้วัสดุผสมทำความสะอาดใช้เวลาราว 3 นาที 4 วินาที

Image # 5.

สำหรับวัสดุหลักของสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมนี้ ประอบด้วยท่อกราฟีน หรือแกรฟีน เป็นรูปแบบหนึ่งของผลึกคาร์บอน สำหรับใช้จับสารพิษ และอีกตัวคือ ไทเนเนียมไดออกไซด์ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งการลดมลพิษ

Image # 6.

วัสดุดังกล่าวนี้แยกสลายสารมลพิษให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ทั้งยังใช้ได้กับอากาศ ดิน และคราบน้ำมันที่รั่วไหลได้ด้วย

Image # 7.

Image # 8.

Image # 9.