ม้านั่ง คิดเงิน ถ้าไม่หยอดเหรียญ นั่งไม่ได้ คร๊าบ (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1789964274401717


1524959467823

ม้านั่ง คิดเงิน ถ้าไม่หยอดเหรียญ นั่งไม่ได้ คร๊าบ (สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม)