บ้านสามมิติ

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1787607344637410

ศูนย์พัฒนาเมืองยั่งยืนสถาบันเวิลด์ รีซอสเซส รอส เซ็นเตอร์ ฟอร์ ซัสเทนเนเบิล ซิตีส์ จากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยความคืบหน้าของบ้านสามมิติสุดไฮเทคที่ช่วยลดวิกฤตขาดแคลนที่พักอาศัยในประเทศยากจน

โดยร่วมวิจัยกับนิวสตอรี่ องค์กรเอกชนไม่หวังผลกำไรด้านอสังหาริมทรัพย์ ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติของบริษัทวุลแคน และใช้ซีเมนต์สำเร็จรูปในการก่อสร้าง เพียง 24 ชั่วโมงก็จะได้บ้านขนาด 60 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่มากพอสำหรับครอบครัวปานกลาง และใช้ต้นทุนราว 310,000 ต่อหลัง อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัยคาดว่าต้นทุนการผลิตบ้าน 1 หลังในอนาคตจะลดลงเหลือแค่ 124,000 บาท

ศูนย์พัฒนาเมืองยั่งยืนสถาบันเวิลด์ รีซอสเซส ตั้งเป้า หมายว่าจะสร้างบ้านสามมิติ 100 หลังในชุมชนยากจน ของเอลซัลวาดอร์ ภายใน 18 เดือน เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย รวมถึงยกระดับสุขอนามัย และสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ทีมวิจัยจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในราคาที่ถูกลง โดยเชื่อว่าบ้านสามมิติจำนวน 1,000 หลัง สร้างด้วยต้นทุนเพียง 3.1 ล้านบาท