คลิปบันไดเลื่อน (ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องบันไดเลื่อน)


Image # 2. 1524537816682

คลิปบันไดเลื่อน (ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องบันไดเลื่อน)

ความรู้ทางฟิสิกส์

มอเตอร์กับโซ่

      หัวใจการทำงานของบันไดเลื่อน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนด้วยกำลังกว่า 100  แรงม้า ขับเฟืองเกียร์ตัวบนพร้อมโซ่  พาบันไดทั้งชุดให้เคลื่อนที่อยู่ในโครงถัก (โครงโลหะที่ต่อกันอยู่ระหว่างชั้นทั้งสอง)

การออกแบบ ทำเป็นขั้นๆแบบบันได  ขณะที่โซ่กำลังเคลื่อนที่  ขั้นบันไดจะอยู่ในระดับเดียวกันตลอด ยกเว้นด้านบนและล่าง   ซึ่งขั้นบันไดจะยุบตัวเป็นแนวราบ  ช่วยให้ขั้นบันไดเลื่อนเข้าไปได้ง่าย  ภาพล่างเป็นหลักการทำงานของบันไดเลื่อน

Image # 3.

คลิกอ่านต่อ