คลิป ทุกความพยายาม ไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จ ล้วนเกิดจากความพยายาม

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1753412191390259

S__20742546

คลิป ทุกความพยายาม ไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จ ล้วนเกิดจากความพยายาม