รถยนต์คันแรกของโลก

Image # 2.

ไปดูหน้าตาของรถยนต์คันแรกของโลก
https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1754129357985209

1. ความหมายของ “รถยนต์”

รถยนต์หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง แต่ในปัจจุบันนี้ รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีความหลากหลายประเภทมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ

2. ตำนาน ประวัติ

ก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ยานพาหนะของผู้คนในสมัยนั้น ยังคงอาศัยแรงของสัตว์ เช่น รถม้า หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้มีการประยุกต์ใช้ แรงดันไอน้ำ มาขับเคลื่อนเป็นยานพาหนะแบบใหม่ ที่ไม่ต้องอาศัยแรงของสัตว์

Image # 4.

3. คันแรกของโลก

ในปี ค.ศ. 1886 คาร์ล เบนซ์ (Karl Benz) วิศวกรชาวเยอรมันได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เพลิงเผาไหม้คันแรกของโลกได้สำเร็จ (Benz Patent Motorwagen) โดยใช้โครงสร้างแบบลูกสูบเหมือนของเครื่องจักรไอน้ำ เพียงแต่ได้เพิ่มอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ และเพิ่มวาล์วไอดีไอเสีย ในรูปแบบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ที่ปัจจุบันรถยนต์ใช้ระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน

4. รถยุคแรกใช้นำ้มันอะไร? 

เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในยุคแรกๆ นั้น ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาปี 1897 รูดอล์ฟ ดีเซล พยายามคิดค้นพลังงานอื่นมาใช้กับเครื่องยนต์ จนสำเร็จเป็นเครื่องยนต์ดีเซล

5. รถยนต์คันแรกในไทย!!

ประเทศไทยเริ่มมีรถยนต์ใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2446 หรือใน ค.ศ. 1903 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยชาวต่างชาติเป็นคนนำเข้ามาภายในประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไทยได้เริ่มมีอุตสาหกรรมรถยนต์โดยใช้ชื่อบริษัทว่า “ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์”