นักวิทย์UKเปิดตัวอุปกรณ์มือถือถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์

065248https://www.facebook.com/nutchita.sukprasit.31/posts/1999139963677547

ทีมนักวิทยาศาสตร์เปิดตัวอุปกรณ์ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์เท่าช่วยหมอวินิจฉัยโรคมะเร็งได้รวดเร็ว-ติดตามการเกิดเชื้อโรคดื้อยาได้ด้วย

วันนี้(31ม.ค.61)ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร เปิดตัวอุปกรณ์ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์แบบพกพาขนาดเท่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคมะเร็งได้รวดเร็ว และติดตามการเกิดเชื้อโรคดื้อยาได้ด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวคิดค้นและพัฒนาโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของบริษัทอ็อกซ์ฟอร์ด นาโนพอร์ (Oxford Nanopore) และถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ที่สามารถทำให้กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ที่ยุ่งยากซับซ้อน และต้องทำในห้องปฏิบัติการเท่านั้น กลายมาเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก

มีการเผยแพร่รายละเอียดของอุปกรณ์ดังกล่าวในวารสารวิชาการ Nature Biotechnology โดยศาสตราจารย์นิโคลัส โลแมน จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม หนึ่งในทีมผู้วิจัยบอกว่า อุปกรณ์ถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์แบบมือถือเปรียบเสมือนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ นับแต่โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์  ที่เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990  ในครั้งนั้นต้องใช้ห้องปฏิบัติการทั่วโลกรวมกัน และทำงานเป็นเวลาถึง 13 ปี รวมทั้งใช้เงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กว่าที่จะถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้ครบถ้วนเป็นครั้งแรกของโลกอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนได้โดยสะดวกรวดเร็ว ส่งผลสะเทือนต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก โดยการอ่านและตรวจสอบรหัสพันธุกรรมได้เป็นประจำ จะทำให้แพทย์มีโอกาสวินิจฉัยโรคร้ายอย่างมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพบยีนกลายพันธุ์และดีเอ็นเอที่มีความบกพร่อง  ทั้งยังสามารถเลือกวิธีการรักษาเฉพาะแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาเชื้อโรคดื้อยารุนแรง หรือซูเปอร์บั๊กได้ ตั้งแต่ในระยะแรกที่มีเชื้อกลายพันธุ์เกิดขึ้น โดยศาสตราจารย์โลแมนได้ทดลองใช้อุปกรณ์นี้ติดตามการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ใหม่ๆ ในประเทศแอฟริกาตะวันตกมาแล้ว

สำหรับขั้นตอนการทำงานนั้น ใช้วิธีป้อนดีเอ็นเอที่เป็นสายยาว ผ่านเข้าไปในรูขนาดเล็กระดับนาโน จะทำให้เบส 4 ชนิด ในดีเอ็นเอคือ A T G C ที่เรียงลำดับต่อกันอยู่ ผ่านเข้าไปในรูนาโนพอร์ทีละตัว และส่งสัญญาณไฟฟ้าเฉพาะตัวออกมา ทำให้เครื่องสามารถอ่านลำดับเบสในดีเอ็นเอได้อย่างถูกต้อง โดยจะใช้วิธีแบ่งอ่านรหัสพันธุกรรมเป็นช่วงสั้น ๆ และนำกลับมาประกอบกันใหม่ในภายหลัง คล้ายชิ้นส่วนจิ๊กซอว์  แต่ก็ยังคงมีปัญหาว่า ชิ้นส่วนรหัสพันธุกรรมที่เครื่องอ่านได้บางชิ้นมีความคล้ายคลึงกันเหมือนคู่แฝด ทำให้เกิดรหัสพันธุกรรมบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกันอยู่

ที่มา:  http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=160181&t=news