โฉมหน้า”บรรพบุรุษคนไทยยุคน้ำแข็งตอนปลาย อายุ 13,000 ปีครั้งแรก

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1697784583619687

นักโบราณคดี นำสื่อมวลชนลงสำรวจร่องรอยวัฒนธรรมถ้ำผีแมนโลงลงรักแห่งใหม่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน อายุ 2,000 ปี หลังตรวจดีเอ็นเอโครงกระดูกมนุษย์กว่า 100 ร่างที่พบมีความเป็นไปได้สูงเชื่อมโยงเครือญาติ พร้อมต่อจิ๊กซอว์ผู้หญิงจากถ้ำลอดอายุ 13,640 ปี

วันนี้ (30 ม.ค.2561 ) รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอนภายใต้การสนับสนุน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประสบความสำเร็จในการขึ้นรูปหน้าจำลองของผู้หญิงจากโครงกระดูกโบราณในช่วงเวลาสิ้นสุดยุคน้ำแข็ง Ice Age หรือสมัยไพลสโตซีน ซึ่งตรงกับปลายยุคน้ำแข็งของยุโรป และโครงกระดูกดังกล่าว ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงกระดูกผู้หญิงที่เสียชีวิตช่วงอายุประมาณ 25-35 ปี และมีอายุเก่าแก่ถึง 13,640 ปี ที่ขุดพบจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า ตั้งแต่ปี 2546 ถือเป็นการพบวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สุดก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสำเร็จครั้งนี้การขึ้นรูปหน้าจำลองครั้งนี้ที่ทำร่วมกับ ดร.ซูซาน เฮยส์ จากมหาวิทยาลัยวอลลองกอง ประเทศออสเตรเลียที่ต้องที่ต้องเปรียบเทียบจากแฟ้มภาพ และเทียบคลังกะโหลกศีรษะของผู้หญิงในยุคเดียวกัน จำนวน 720 ตัวอย่างจาก 25 ประเทศทั่วโลก

 

Image # 2.

 

นักโบราณคดี กล่าวว่าถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นระดับโลก เพราะการขึ้นรูปหน้า หรือการจำลองใบหน้าจากชิ้นกระดูกกะโหลกศีรษะ และใบหน้าบางส่วนนี้ นับเป็นครั้งแรกของไทยและของโลกที่จะได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงในยุคปลายสุดของยุคน้ำแข็ง โดยการขึ้นรูปหน้าจำลองครั้งนี้ที่ทำร่วมกับ ดร.ซูซาน เฮยส์ จากมหาวิทยาลัยวอลลองกอง ประเทศออสเตรเลียที่ต้องที่ต้องเปรียบเทียบจากแฟ้มภาพ และเทียบคลังกะโหลกศีรษะของผู้หญิงในยุคเดียวกัน จำนวน 720 ตัวอย่างจาก 25 ประเทศทั่วโลก

 

Image # 3.

 

ก่อนหน้านี้คณะนักวิจัยได้ประสานให้นายวัชระ ประยูรคำประติมากร ได้มีความพยายามในการทดลองปั้นใบหน้าเป็นสามมิติโดยใช้ข้อมูลจาก นางนัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์ คงคาสุริยฉาย ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นโครงกระดูกนี้ มาทำการวิเคราะห์และจำลองแบบขึ้นมาด้วยการอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหล่อเรซินเบื้องต้น และหากให้วิเคราะห์ว่าหน้าตาของผู้หญิงโบราณคนนี้เป็นโฮโม เซเปียนส์ เซเปียนส์ รูปใบหน้ามีโหนกแก้มสูงดวง ตา รูปร่างคล้ายผลอัลมอนด์ ผิวสีน้ำตาล ผมน่าจะสีดำออกน้ำตาล และหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

Image # 4.

พบวัฒนธรรมโลงไม้ลงรักอายุ 2,000 ปี

รศ.ดร.รัศมี กล่าวอีกว่า ล่าสุดยังสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีถ้ำผีแมนโลงลงรักแห่งใหม่ ซึ่งศึกษาพบมีโลงไม้ และโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก อายุกว่า 2,000 ปี เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และร่องรอยของคนโบราณบนพื้นที่สูงที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่น โลงไม้ขนาดและรูปทรงต่างๆ กระดูกคนในโลงไม้ การฝังศพบนพื้นถ้ำ โลงไม้ที่มีการลงลวดลายผิวด้านนอกด้วยยางรัก ซึ่งวัฒนธรรมโลงไม้เป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนไป่เย่วจากจีนตอนใต้ตั้งแต่มณฑลยูนนานถึงชายฝั่งทะเล และกลุ่มคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่ามีเชื้อสายเดียวกับคนไท ดูจากการตกแต่งฟันที่ส่งไปตรวจสอบ

 

Image # 5.

 

นางนัทธมน บอกว่า การค้นพบโลงไม้ในถ้ำแห่งนี้ ทีมวิจัยแบ่งจุดสำรวจออกเป็น 3 ห้องโดยเฉพาะห้องเอ 1 ที่มีขนาดเพียงโดย 8×9 เมตร พบโลงไม้ที่มีความสมบูรณ์ถึง 20 โลง และช่วง 1,900–1,600 ปีโดยเฉพาะพบว่ามีช่วงอายุ และช่วงเด็กหลากหลายช่วงวัย และวัยกลางคน ตอนนี้การค้นพบและนำชิ้นส่วนกระดูกออกมา เพื่อวิเคราะห์ต่อจิ๊กซอว์สิ่งที่กำลังทำคือการตรวจสอบดีเอ็นเอเพื่อหาความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเชื้อสาย แต่มีแนวโน้มข่าวว่าโครงกระดูกที่พบในถ้ำผีแมนโลงลงรัก น่าจะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

ที่มา : http://news.thaipbs.or.th/content/269779

ลิ้ง facebook : https://web.facebook.com/TubTawzMinaj/posts/1475481402580614