ฟิสิกส์ 2 สำหรับ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ. สุชาติ สุภาพ

Image # 2.

คลิกดูตัวอย่าง Image # 3.

เนื้อหาหนังสือ

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1680080455390100