ห้าง PARCO สาขาอิเคะบุคุโระ ทดลองใช้หุ่นยนต์ต้อนรับเพื่อลดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ

ห้าง PARCO สาขาอิเคะบุคุโระ ทดลองใช้หุ่นยนต์ต้อนรับเพื่อลดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ

ห้างแฟชั่น PARCO สาขาอิเคะบุคุโระ ได้เริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ต้อนรับเพื่อลดปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ โดยการทดลองครั้งนี้มีระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม จนถึง 25 ตุลาคม 2017 ที่ผ่านมาค่ะ

Image # 2.

Siriusbot หุ่นยนต์ต้อนรับ อีกแนวทางเพื่อลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

Image # 3.

หุ่นยนต์ที่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี้ มีชื่อว่า Siriusbot(シリウスボット)ส่วนสูงประมาณ 90 เซนติเมตร เป็นหุ่นยนต์ AI ที่นอกจากจะสามารถพูดคุยตอบโต้ได้แล้ว ยังมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ชนกับผู้คนหรือสิ่งของรอบตัวขณะเคลื่อนที่ด้วยค่ะ

Image # 4.

ถ้าหากลองพูดกับเจ้าหุ่นยนต์ว่า “อยากได้แว่นตา” นอกจากมันจะสามารถบอกตำแหน่งของร้านแว่นกับลูกค้าได้แล้ว หากเป็นระยะทางสั้นๆ ยังสามารถนำทางไปถึงที่ได้อีกด้วย เนื่องจากหุ่นยนต์นี้มีระบบเซ็นเซอร์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะ

Siriusbot ในอนาคต

Image # 5.

หุ่นยนต์ Siriusbot ยังถูกคาดหวังอีกว่าจะสามารถอ่านป้ายบาร์โค้ดและเช็คจำนวนของที่มีอยู่ในคลังสินค้าในขณะนั้น รวมถึงใช้ได้หลากหลายภาษานอกจากภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอีกด้วยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : unisys , nikkei , sbbit

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1680082978723181