ขาเมาฟังไว้!เหล้าทำลายลึกถึงstem cell

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1677945132270299

องค์การอนามัยโลกระบุเหล้าเป็นสารก่อมะเร็งหลังมีงานวิจัยชี้ชัดทำลายลึกถึงระดับstem cell

วันนี้(13ม.ค.61)องค์การอนามัยโลกกำหนดให้แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อหน่วยพันธุกรรมมนุษย์

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญ K. J. Patel แห่งหน่วยงานวิจัย Medical Research Council กล่าวว่า การศึกษาชิ้นใหม่นี้ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการตอบรับของร่างกายหลังการดื่มแอลกอฮอล์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานที่นำไปสู่สารพิษที่ทำลายหน่วยพันธุกรรมสารพิษดังกล่าวเรียกว่า acetaldehyde ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยร่างกายเมื่อคนดื่มแอลกอฮอล์

K. J. Patel กล่าวว่า การสร้างความเสียหายในระดับของเซลล์ตั้งต้น หรือ stem cell ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะ stem cell มีหน้าที่สร้างเซลล์อื่นๆ ของร่างกายความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์ได้

นักวิยาศาสตร์แห่งหน่วยงานวิจัย Medical Research Council ผู้นี้กล่าวว่า การศึกษาพบว่าโครโมโซมจากเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความผิดปกติ และการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดมะเร็ง

งานวิจัยชิ้นนี้ยังทดลองประสิทธิภาพของ enzyme ชนิดหนึ่งที่ช่วยสลายสารพิษก่อมะเร็งด้วย โดย K. J. Patel ระบุว่า ผลการวิจัยในหนูชี้ว่า เมื่อ enzyme ชนิดนี้ถูกกำจัดออกไป ผลร้ายแอลกอฮอล์ต่อเซลล์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

เขากล่าวว่า ร่างกายมนุษย์มี enzyme ดูแลกระบวนการ ซ่อมพันธุกรรมที่เสียหายแต่การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจทำให้กระบวนการป้องกันดังกล่าวไม่สามารถต้านผลร้ายจากสารพิษที่เกิดขึ้นได้ในที่สุด