มือถือ กับ อันตรายจากไฟฟ้าสถิต (ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต)

Image # 2. 1516060389014

มือถือ กับ อันตรายจากไฟฟ้าสถิต (ความรู้ทางฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1676951335703012

ความรู้ทางฟิสิกส์ (ไฟฟ้าสถิต)

 ไฟฟ้าสถิตคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร

      ไฟฟ้าสถิต (Static electricity หรือ Electrostatic Charges)  เป็นปรากฏการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุ มีไม่เท่ากันปกติจะแสดงในรูปการดึงดูด,การผลักกันและเกิดประกายไฟ
Image # 3.


                ประจุไฟฟ้า  (Charge)
ประจุไฟฟ้าเป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่กำหนดขึ้นธรรมชาติ ของสสารจะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ  ที่มีลักษณะและ มีสมบัติเหมือนกันที่เรียกว่า อะตอม(atom)ภายในอะตอม จะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน3ชนิดได้แก่  โปรตอน (proton)  นิวตรอน (neutron) และ อิเล็กตรอน (electron)โดยที่โปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกกับนิวตรอนที่เป็นกลางทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็นแกนกลางเรียกว่านิวเคลียส (nucleus) ส่วนอิเล็กตรอน มี ประจุ ไฟฟ้าลบ จะอยู่รอบๆนิวเคลียส  

คลิกอ่านต่อครับ