อาหารเสริมอาจจะไม่มีสารเคมีที่สำคัญแบบที่เราคิดก็ได้ (ทิวากร)

อาหารเสริมอาจจะไม่มีสารเคมีที่สำคัญแบบที่เราคิดก็ได้

อาหารเสริมบางชนิดถูกทำขึ้นในห้องทดลองคล้ายคลึงกับการทำยา ชนิดอื่นๆนั้นอาจจะได้มากจากพืช แต่มันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างอาหารเสริมเหล่านี้เกี่ยวกับการได้พวกมันมาอย่างไร กลุ่มที่ได้มาจากพืชนั้นดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะว่ามันได้มาจากธรรมชาติ แต่ไม่มีการยืนยันว่า อาหารเสริมที่สกัดออกมาจากพืชนั้นประกอบไปด้วยสารเคมีที่คาดว่าทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้น

ถ้าเกิดยานั้นเขียนว่ามันประกอบไปด้วย 200 มิลลิกรัมของสารไอบูโพรเฟนที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวด มันควรที่จะมีปริมาณเท่านั้นจริงๆ ถ้าบริษัทขายให้พวกคุณมากกว่าหรือน้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้นั้น พวกเขาจะทำผิดกฏหมายทันที แต่ในกรณีของอาหารเสริมที่ได้มาจากพืชนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยจำนวนของสารเคมีที่ได้นั้นจริงๆ การระบุบนฉลากนั้นจะบอกว่ายาประกอบไปด้วยค่าจำนวนหนึ่งที่ได้มาจากพืชเริ่มต้นแทน ซึ่งพืชเหล่านี้จะมีสารเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ แต่มันมีปัญหาอยู่ก็คือ จำนวนของสารเคมีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้เป็นวงกว้างจากพืชต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งและนั่นทำให้แต่ละบรรจุภัณฑ์ของอาหารเสริมนั้นไม่เท่ากัน

พืชนั้นสร้างสารเคมีมากกว่าหนึ่งชนิด เนื่อเยื่อของพวกมันประกอบไปด้วยสารเคมีเป็นจำนวนมาก บางทีอาจจะเกือบถึง 1000 ชนิด และจำนวนของแต่ละชนิดยังเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างต้นอีกด้วย แม้ว่ามันจะถูกปลูกขึ้นมาในฟาร์มเดียวกันก็ตาม

สารเคมีในพืชจำนวนมาที่ถูกชี้ว่าเป็นอาหารเสริมนั้นจะเป็นกลุ่มสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน หรือที่เรียกว่าสารกลุ่มแอนไทออกซิแดนท์ ถ้าเกิดพืชมีความเครียดมาก มันอาจจะปล่อยสารกลุ่มนี้ออกมามากเป็นพิเศษ ถ้ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะเครียด มันอาจจะผลิตออกมาเพียงเล็กน้อย

ผลไม้และผักจำนวนมากตามธรรมชาติจะมีสีสันที่หลากหลาย อาทิเช่นแครอท ส่วนประกอบที่ให้สีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอาหารเสริมได้อีกด้วย

จำนวนของสารอาหารในดินยังสามารถส่งผลกระทบต่อสารเคมีในพืชได้อีกด้วย เมื่อสัดส่วนของสารอาหารในดินผิดไป พืชอาจจะไม่สามารถทำการผลิตหรือใช้สารเคมีในการเจริญเติบโตได้ ซึ่งรวมไปถึงสารเคมีที่การศึกษาทางด้านอาหารเสริมแสดงให้เห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อมนุษย์

อาหารเสริมอาจจะขาดสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพได้

ในการศึกษาหนึ่ง นักวิจัยจาก Geffen School of Medicine ที่ University of California, Los Angeles ได้ทำการศึกษาอาหารเสริมที่บรรจุสารเคมีจากทับทิม นักวิจัยพบว่า การกินผลไม้หรือดื่มน้ำผลไม้ชนิดนี้สามารถที่จะช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ข้อดีนี้สามารถตรวจพบได้ทั้งการทดลองในสัตว์และในคน การศึกษาหลายการศึกษาได้ทำการเชื่อมโยงข้อดีของทับทิมกับสารเคมีที่เรียกว่า แทนนิน

แต่ทับทิมสดนั้นแพงมาก มันไม่ได้มีอยู่ตลอดทั้งปี ดังนั้นบริษัททำอาหารเสริมจึงเก็บพวกมันไว้ในแคปซูล เม็ดยา หรือเม็ดยาแบบนิ่ม โดยอ้างว่ามีสารเคมีจากทับทิมอยู่ในนั้น อย่างไรก็ตามการศึกษาของ UCLA พบว่า จากอาหารเสริม 27 ชนิดที่พวกเขาทำการทดสอบ มี 17 ชนิดที่ไม่พบสารแทนนินเลย และมากกว่า 5 ชนิดมีสารแทนนินอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา:

J. Raloff. “Herbal supplementation can be an empty gesture.” Science News blog. August 25, 2009.

J. Raloff. “Vitamin E shields lungs from smog effects.”Science News blog. March 18, 2009.

S. Gaidos. “Foul play?” Science News for Students. April 9, 2008.

E. Sohn. “The buzz about caffeine.” Science News for Students. September 9, 2007.

J. Raloff. “Food colorings: Pigments make fruits and veggies extra healthful.” Science News. January 8, 2005.

J. Raloff. “A carrot rainbow (with recipe).” Science News blog. November 18, 2004.

J. Raloff. “A forget-me-not dietary supplement?” Science News blog. November 20, 2003.

J. Raloff. “Herbal lottery.” Science News. Vol. 163, June 7, 2003, p. 359.

J. Raloff. “E is for effort from athletes.” Science News blog. May 28, 2002.

J. Raloff. “Health benefits of another vitamin E (gamma tocopherol).” Science News. Vol. 151, April 5, 1997, p. 207.

“Sports Supplements.” TeensHealth.

U.S. Food and Drug Administration. “Questions and answers on dietary supplements.” Updated April 28, 2015.

Original Journal Source: Y. Zhang et al. Absence of pomegranate ellagitannins in the majority of commercial pomegranate extracts: Implications for standardization and quality control. Journal of Agricultural & Food Chemistry. Vol. 57, August 26, 2009, p. 7395. doi: 10.1021/jf9010017.

โพสโดย : ทิวากร  กลิ่นสุคนธ์