การหายใจอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษอาจจะกระตุ้นให้มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ (โสภณ)

การหายใจอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษอาจจะกระตุ้นให้มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้

การศึกษาในหนูทดลองพบว่า มลพิษทางอากาศไม่ได้แค่เพียงส่งผลกระทบต่อปอดเท่านั้น มันยังอาจจะส่งผลกระทบต่อไขมันบริเวณรอบเอวของพวกคุณอีกด้วย

เมืองหลวงของประเทศจีนหรือที่รู้จักกันดีว่า ปักกิ่ง ในบางครั้งจะมีระดับของมลพิษทางอากาศแย่ที่สุดในโลก ในวันที่แย่จริงๆนั้น อากาศสามารถที่จะบรรจุอนุภาคมลพิษขนาดเล็กได้มากกว่า 10 เท่าของที่ WHO ได้กำหนดไว้ว่าปลอดภัยต่อมนุษย์ ในการศึกษาใหม่ หนูทดลองที่ทำการหายใจอากาศเหล่านี้เข้าไปจะมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพโดยรวมไม่ดี เมื่อเทียบกับหนูทดลองที่สูดอากาศหายใจที่บริสุทธิ์กว่า ผลการทดลองแนะให้เห็นว่า การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศสามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการมีน้ำหนักที่มากกว่าปกติได้

และ Loren Wold เพิ่มเติมว่า “มันมีแนวโน้มค่อนข้างสูงมากที่จะเกิดขึ้นเช่นกันกับมนุษย์”

Wold ทำงานให้กับ Ohio State University ที่ Columbus ที่นั่น เขาทำการศึกษาว่า มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อหัวใจอย่างไร เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ แต่เขาพูดว่า มันมีความสอดคล้องกันกับหลายการศึกษาซึ่งแนะว่า มลพิษทางอากาศนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม ซึ่งใช้ในการจัดการอาหารภายในร่างกายสำหรับการสร้างพลังงาน

อากาศที่มีมลพิษนั้นประกอบไปด้วย อนุภาคของเถ้า ฝุ่นและสารเคมีอื่นๆ ในบางครั้ง อนุภาคเหล่านี้มีมากมายจนทำให้เกิดหมอกหนาทึบที่ทำให้การมองเห็นนั้นลดลงได้

การศึกษาก่อนหน้าในกลุ่มเด็กอายุ 18 ปีที่ Southern California พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการจราจรที่ติดขัดกับปริมาณ BMI ที่เพิ่มขึ้นสูง ในกลุ่มพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดมีแนวโน้มที่จะมีอนุภาคขนาดเล็กเจือปนในอากาศปริมาณสูงเช่นกัน การศึกษาอีกอันหนึ่งค้นพบว่า เมื่อหนูที่กำลังตั้งครรภ์ได้สัมผัสกับควันเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ลูกของมันจะมีน้ำหนักมากผิดปกติ และมีอาการอักเสบในบริเวณสมองด้วย

ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยได้ทำการทดสอบว่า มลพิษในอากาศของเมืองปักกิ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของหนูทดลองที่ตั้งครรภ์อย่างไร

Jim Zhang เป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ Duke University ใน Durham เขาและทีมวิจัยของเขาได้นำหนูทดลองไปไว้ในกล่องสองกล่องในที่ร่มของเมืองปักกิ่ง พวกเขาทำการปล่อยมลพิษทางอากาศของเมืองปักกิ่งเข้าไปโดยตรงในกล่องใบหนึ่ง ส่วนท่ออากาศของอีกหนึ่งกล่องนั้นจะมีตัวกรองทำหน้าที่ในการกรองอากาศอยู่ ตัวกรองจะทำการกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่จากอากาศและประมาณ 2 ใน 3 ของอนุภาคขนาดเล็ก สิ่งนี้จะมีลักษณะคล้ายกับอากาศที่คนทั่วไปสูดหายใจในชนบทของประเทศสหรัฐอเมริกา

หนูทดลองทั้งหมดจะทานอาหารเหมือนกันทั้งชนิดและปริมาณ แต่หลังจากนั้น 19 วัน หนูทดลองที่ตั้งครรภ์ซึ่งหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าหนูทดลองที่หายใจอากาศที่ได้รับการกรอง พวกมันยังมีระดับของคลอเรสเตอรอลที่สูงอีกด้วยในกระแสเลือดซึ่งมากกว่ากลุ่มหนูทดลองที่หายใจอากาศที่ได้รับการกรอง

กลุ่มที่หายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปมีระดับของอาการอักเสบที่สูง ซึ่งเป็นสัญญาณของเนื้อเยื่อที่ได้รับการทำลาย หนูในกลุ่มนี้ยังมีการต่อต้านสารอินซูลินที่สูงด้วยเช่นกัน นั่นหมายความว่าร่างกายของพวกมันไม่ตอบสนองกับสารอินซูลิน ฮอร์โมนที่ช่วยในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงาน การต่อต้านอินซูลินสามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้

เมื่อนำผลมารวมกัน อาการนี้ชี้ให้เห็นว่าหนูทดลองมีการพัฒนาการเป็นโรค metabolic syndrome ซึ่งทำให้พวกมันมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน

ในระหว่างการทดลอง หนูที่ตั้งครรภ์จะทำการคลอดลูก ลูกของพวกมันจะอยู่ในกล่องเดียวกันกับที่แม่อยู่ และหนูวัยเด็กที่ได้รับอากาศที่มีมลพิษจะมีน้ำหนักมากกว่าหนูที่เกิดมาจากแม่ที่อาศัยอยู่ในอากาศที่สะอาดกว่า เช่นเดียวกันกับแม่ของมัน ลูกหนูที่เกิดมาจากการหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปจะมีอาการอักเสบและการต่อต้านสารอินซูลินด้วย

Zhang และ Wold กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับระดับมลพิษในอากาศสามารถที่จะช่วยให้คนเราจัดการปัญหาความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้ ในวันที่ระดับของมลพิษทางอากาศนั้นสูงมาก พวกเขาแนะนำว่าให้อยู่ในพื้นที่ในร่มถ้าเป็นไปได้ หรืออย่างน้อยให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆในที่แจ้ง

ที่มา:

K. Kowalski. “Tiny air pollutants are big, big killers.” Science News for Students. February 24, 2016.

T. Haelle. “Allergies linked to obesity and heart risks.” Science News for Students. January 5, 2016.

A. Yeager. “Heart damage linked to obesity in kids.” Science News for Students. December 3, 2015.

J. Raloff. Some air pollutants seep through skin. Science News for Students. November 5, 2015.

S. Oosthoek. “Air pollution can mess with our DNA.” Science News for Students. January 22, 2015.

A.P. Stevens. “Nano air pollutants strike a blow to the brain.” Science News for Students. December 17, 2014.

S. Oostoek. “ADHD linked to air pollutants.” Science News for Students. December 5, 2014.

S. Ornes. “Bad for breathing.” Science News for Students. March 8, 2013.

E. Sohn. “Kids now getting ‘adult’ disease: More kids are developing diabetes, and obesity is a major reason why.” Science News for Students. April 24, 2009.

Original Journal Source: Y. Wei et al. Chronic exposure to air pollution particles increases the risk of obesity and metabolic syndrome: Findings from a natural experiment in Beijing. FASEB Journal (Published by the Federation of American Societies for Experimental Biology). Posted early online February 18, 2016. doi: 10.1096/fj.201500142.

โพสโดย : โสภณ ชูแก้ว