IMG_20171125_202942

เส้นใยแม่เหล็กฝังเสื้อเก็บข้อมูลได้ในราคาประหยัด

มหาวิทยาลัยวอชิงตันพัฒนาเส้นใยแม่เหล็กฝังเสื้อ เก็บข้อมูลได้ในราคาประหยัด
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันพัฒนาเส้นใยที่สามารถบิวท์อินความสามารถด้านแม่เหล็กลงไปในตัวเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูล เช่น รหัสต่าง ๆหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยได้แล้วเป็นผลสำเร็จซึ่งทำให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้าดังกล่าวสารถสแกนไอดีจากเสื้อผ้าโดยไม่ต้องพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันตัวบุคคลอีกต่อไป
ในแง่หนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการพัฒนาที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนในอุปกรณ์ยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรต่าง ๆได้เป็นอย่างดีโดยเส้นใยชนิดใหม่นี้เมื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้ายังทนทานต่อความร้อนโดยสามารถซักและรีดด้วยความร้อนสูงได้ด้วยจึงคาดว่าเส้นใยนี้จะกลายเป็นสื่อตัวใหม่ที่มีราคาถูกสำหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โยงานง่ายๆที่เส้นใยเหล่านี้สามารถทำได้อาจเป็นการช่วยปลดล็อกประตู จากเดิมที่ต้องใช้คีย์การ์ดหรือมอนิเตอร์ว่าเสื้อผ้าชิ้นนี้ไปอยู่ตรงไหนของโรงงานแล้ว เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีการวิจัยและพัฒนาความสามารถของมันให้ก้าวหน้ามากขึ้นด้วย เช่น การนำไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัสก็สามารถเชื่อต่อได้ ส่วนการเย็บนั้น รายงานข่าวเผยว่าสามารถใช้จักรเย็บผ้าธรรมดาได้ ไม่ต้องเป็นจักรพิเศษแต่อย่างใด
ส่วนจุดอ่อนของเส้นใยดังกล่าวในขณะนี้ก็คือมันจะสูญเสียความสามารถด้านการจดจำข้อมูลไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นภายใน 1 สัปดาห์แต่ทางผู้พัฒนาเผยว่า สามารถนำมาตั้งโปรแกรมและตั้งค่าได้ใหม่ รวมถึงกำลังพัฒนาให้การบันทึกข้อพมูลลงบนเส้นใยมีความทนทานมากขึ้นด้วย อีกจุดหนึ่งที่น่ากังวลคือเรื่องความปลอดภัยซึ่งองค์กรต่าง ๆ อาจต้องมีมาตรการในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน เพราะหากเสื้อผ้าถูกขดมยก็อาจทำให้ความลับของส่วนงานนั้น ๆรั่วไหลได้นั่นเอง อย่างไรก็ดี ทางผู้พัฒนาเผยว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ในจุดที่ “ห่างไกล”สำหรับนำมาใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยต้องพัฒนาในอีกหลายจุดจึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจได้