Capture.xdPNG

เทคโนโลยี AI กับ แว่นตาอัจฉริยะ เพื่อผู้พิการทางสายตา

FB team ที่ได้ออกมาเผยถึงแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น แว่นตา VR หรือการพิมพ์ตัวอักษรจากสมองและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งไวกว่าการใช้สมาร์ทโฟนถึงห้าเท่า ส่วนจินตนาการจะสำคัญกว่าความรู้จริงมั้ย คงต้องรอติดตามกันต่อไป

สำหรับวันนี้.. ทีมงานมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พัฒนาจนสำเร็จแล้ว มาเล่าสู่เพื่อนๆ แฟนเพจฟังกัน นั่นก็คือ “เทคโนโลยี AI กับ แว่นตาอัจฉริยะ เพื่อผู้พิการทางสายตา”

    AI มาจากคำว่า Artificial Intelligence แปลเป็นภาษาไทยว่า ปัญญาประดิษฐ์

คือ สติปัญญาของเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ อาจกล่าวได้ว่า เป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มีความชาญฉลาดสามารถทำงานหรือใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่ามนุษย์ เกิดจากความพยายามของนักวิจัยในการศึกษาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่จะสร้างเครื่องจักรที่มีความคิด โดยมีโจทย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะสร้างเชาว์ปัญญาให้คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนั้นยังต้องสามารถแสดงเหตุผล การเรียนรู้การวางแผนหรือความสามารถอื่น ๆ ได้ด้วย