แบบทดสอบ เรื่อง โทรทัศน์เครื่องจักรไฟฟ้าที่มองเห็นได้

19

คลิกอ่านและทดลอง

   ทดลองไม่ได้ให้ download    ไป setup

และตั้งค่า cofig ให้เรียบร้อย ก่อนครับ

คลิก เข้าทำ

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน

แบบทดสอบ