แบบทดสอบ เรื่อง การทดลองเสมือนจริง ของฟาราเดย์

Image # 2. 17

Image # 3. 18

https://web.facebook.com/rmutphysics/posts/1600629260001887

วิธีทดลอง

1.  นำแท่งแม่เหล็ก เคลื่อนเข้าไปในวงขดลวด

2. สังเกตว่า เข็มของโวลต์มิเตอร์ กระดิกไปในทิศทางใด

3. เพิ่มขดลวด  ทดลองซ้ำ

4.  ทำแบบทดสอบ  คลิกดูคะแนนได้เลย

คลิก เข้าทำ

แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน

 แบบทดสอบ