แบบทดสอบ เรื่อง ตัวเก็บประจุ

Image # 2. 13

คลิกเข้าสู่การทดลอง  JAVA

Image # 3. 17

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1598754006856079

คลิก เข้าทำ  แบบทดสอบ

คลิก ดูคะแนน แบบทดสอบ