เสื้อเชิ้ต ตัวเดียว เปลี่ยนได้ถึงหลายแบบ (นวัตกรรม)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1565109423553871

ef9d9c24bfad7896895d955b05b68006_original

เสื้อเชิ้ต ตัวเดียว เปลี่ยนได้หลายแบบ  (นวัตกรรม)