“ถนนซ่อมตัวเองได้” ความก้าวหน้าเทคโนโลยีวิศวกรรมยุคใหม่ (มีคลิปเสียง)

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1542347505830063

asphalt road

คลิกฟังเสียง

ถนนยางมะตอย เป็นส่วนผสมของหินและยางมะตอยที่ใช้ราดลงบนพื้นถนนคอนกรีตให้เรียบ เหมาะสำหรับการสัญจรของยานยนต์ต่างๆ แต่จุดด้อยของถนนยางมะตอย คือ เมื่อพื้นถนนสัมผัสกับแสงแดด น้ำ น้ำแข็ง และรองรับรถที่น้ำหนักมาก อาจทำให้ถนนมีรอยแยก จนขยายวงกว้าง และกลายเป็นหลุมเป็นบ่อในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ทีมวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ได้พัฒนายางมะตอยรูปแบบใหม่ ที่เมื่อเกิดรอยร้าวเล็กๆ เพียง 1 มิลลิเมตร มันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ และจะช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนยางมะตอยได้ 2 เท่า

Etienne Jeoffroy หนึ่งในทีมวิจัย บอกว่า เทคโนโลยีนี้จะเน้นไปที่ส่วนผสมในถนนยางมะตอยที่ต้องนำไปทำให้ร้อนจัด เพื่อหลอมรอยแยกของพื้นถนนยางมะตอยให้กลับคืนสภาพเดิม ซึ่งทีมวิจัยได้ผสมโลหะอนุภาคเล็กระดับนาโน เพื่อทำให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้เองเมื่อเกิดรอยแยก

อนุภาคโลหะขนาดเล็กกว่า 100 นาโนมิลลิเมตรที่ผสมลงไปในหินยางมะตอยที่ราดลงบนถนน และเมื่อจุดใดมีรอยแยก ก็จะนำรถที่ติดตั้งแผ่นแม่เหล็กไฟฟ้าอังลงไปบนรอยแยก

ซึ่งในกระบวนการนี้ ส่วนผสมของถนนยางมะตอยจะหลอมละลายในเวลาอันรวดเร็วเข้าประสานรอยแยกบนถนน ก่อนจะกลับคืนรูปเดิมได้เหมือนใหม่

ทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก บอกว่า การเพิ่มส่วนผสมที่เป็นโลหะอนุภาคเล็กในยางมะตอยราดถนนเพียงเล็กน้อย จะสามารถลดต้นทุนในการซ่อมแซมพื้นถนน

และที่สำคัญยังร่นระยะเวลาในการซ่อมแซมถนนเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น