นักวิทย์ฯพัฒนาเครื่องนุ่งห่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้

05ce69
นักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากเส้นใย twistron ใช้ผลิตเป็นเสื้อ เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้วันนี้(29ส.ค.60)ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้พัฒนาเส้นใย twistron ที่ยืดหยุ่นได้ โดยทำขึ้นจากเส้นใยนาโนคาร์บอนจิ๋วที่มีอะตอมคาร์บอนที่เล็กกว่าเส้นผมถึง 10,000 เท่าตัว ซึ่งสามารถผลิตกระเเสไฟฟ้าได้จากเเหล่งหลังงานตามธรรมชาติการทดสอบหลายครั้งในห้องทดลอง เเสดงผลว่าเส้นใยนาโนคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าเเมลงวันหนึ่งตัว สามารถสร้างกระเเสไฟฟ้าเพียงพอเเก่การเปิดหลอดไฟแอลอีดี ขนาดเล็กได้หนึ่งหลอดCarter Haines หัวหน้าผู้ร่างรายงานผล กล่าวว่า เส้นใย twistron ในเนื้อผ้าจะผลิตกระเเสไฟฟ้าได้ทันทีหากถูกดึง หรือถูกบิด และมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ Ray Baughman ผู้ร่างรายงานอาวุโส เเละศาสตราจารย์เเห่งมหาวิทยาลัย Texas – Dallas กล่าวว่า หากนำเส้นใยนาโนคาร์บอนไปทอเป็นเสื้อยืด จะสามารถผลิตพลังงานที่เพียงพอเเก่การทำงานของตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบการหายใจ อย่างที่ใช้ในเครื่องมอนิเตอร์ทารก โดยเกิดจากการยืดตัวทุกครั้งที่ผู้สวมเสื้อหายใจเข้าBaughman กล่าวว่า ความฝันที่ใหญ่กว่านั้นคือการพัฒนาความสามารถในการผลิตพลังงานแก่ประเทศ และในการทดลองในเกาหลีใต้ ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นใย twistron ที่ใช้ผูกทุ่นลอยติดกับทุ่นหยุดที่ทิ้งลงไปก้นทะเล สามารถผลิตกระเเสไฟฟ้าได้ทุกครั้งที่คลื่นทะเลมากระทบและเป็นเเรงดึงที่เส้นใย และถ้าหากสามารถเพิ่มระดับการใช้งานของเทคนิคนี้ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างสถานีผลิตพลังงานในทะเล ที่สามารถสร้างกระเเสไฟฟ้าได้เพียงพอเเก่เมืองทั้งเมือง แต่ยังมีราคาต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง โดยนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถจะนำไปใช้เป็นเเหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1541943679203779