เจ๋ง!ม.อุบลฯสร้างภาพเทียนพรรษาระบบ3มิติ

Image # 2.

ครั้งแรกในโลก! ม.อุบลราชธานีสร้างภาพเทียนพรรษาระบบ 3 มิติ ดูได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สืบสานศิลปะท้องถิ่นผ่านสื่อสมัยใหม่วันนี้ (1ก.ค.60) ความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถชมผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ตได้ในระบบ AR  ซึ่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้คิดค้นพัฒนาขึ้นสำหรับการดูภาพต้นเทียนพรรษา 3 มิติ  ต้องดูผ่านหนังสือ AR ชื่อว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถดาวโหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ที่ดูต้องติดตั้งโปรแกรม “3D Ubon Candle AR Book”  ที่โหลดจาก play store ก่อน ซึ่งขณะนี้สามารถดูได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เท่านั้น

Image # 3. 03.jpg

ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดทำโปรแกรมดูภาพต้นเทียนพรรษาแบบ 3 มิตินี้ นับเป็นการทำขึ้นครั้งแรกในโลก โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษารวบรวมความรู้ เพื่อสร้างภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีให้คงอยู่กับชุมชนทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน  และจะเผยแพร่ไปยังประเทศที่สนใจ ซึ่งต้องการความรู้ งานฝีมือด้านพุทธศิลป์ เพื่อให้ศิลปะเหล่านี้คงอยู่โดยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ผ่านสื่อเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

Image # 4. 02.jpg

http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=142282&t=news

https://www.facebook.com/rmutphysics/posts/1486802061384608